Spotkania z Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Ponieważ tzw. rada przy szefie Urzędu Kombatantów podjęła działania rodem z piekła wzięte, aby osoby represjonowane zasłużone dla Niepodległości Polski zaliczyć do „funkcjonariuszy państwa totalitarnego”

tj. SB – patrz: Rada krajowa  dnia 30 listopada 2019 r. skierowane zostało pismo do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o spotkanie, na które się nie nie było żadnego odzewu:  Pani Minister Rodziny

W dniu 18 stycznia 2020 r. Warszawie odbędzie się spotkanie środowisk  represjonowanych, dotyczące przygotowania spotkania
z Panią Minister  Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ws. wniosków do noweli ustawy o  działaczach opozycji antykomunistycznej i osobach represjonowanych z powodów politycznych.

Warunkiem udziału jest zgoda organizatora spotkania, dlatego osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny