Siedlce

Na wniosek-petycję Stowarzyszenia w dniu 25 maja 2023 r. Rada Miasta Siedlce przyjęła uchwałę na mocy, której osoby represjonowane i działacze opozycji antykomunistycznej będą mogły bezpłatnie zaparkować auto w mieście na podstawie specjalnej legitymacji, którą można uzyskać w magistracie.