Szef Urzędu Kombatantów

Stowarzyszenie, po rozmowach z szefem Urzędu Kombatantów przesłało propozycje nowelizacji ustawy o działaczach opozycji… ku satysfakcji osób represjonowanych: pismo   wnioski 1.03.2023