Wybory 2023

Wiemy już na kogo nie należy głosować – poniżej lista wrogów osób walczących o niepodległą – głos   –  wyniki głosowania nad podwyższeniem świadczenia.

Świadczenie pieniężne

W wyniku intensywnych starań Zarządu Stowarzyszenia przy życzliwym wsparciu Marszałka Marka Kuchcińskiego, w rocznicę 25-lecia Stowarzyszenia, Sejm w dniu 13 lipca 2023 r. przegłosował poprawkę do ustawy o działaczach opozycji… , na mocy której świadczenie pieniężne wyniesie 1588, 44 zł.

DO  OBEJRZENIA od minuty 19:34:

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/transmisje_arch.xsp?rok=2023#537715B50AB58AD3C12589E40032509F – nagranie (profesjonalne)

Po wejściu w życie wyższego świadczenia pieniężnego emeryci i renciści ze statusem wraz ze świadczeniem wyrównawczym będą otrzymywali na rękę kwotę 4 265,32 zł.

List otwarty z 2017 r.

List otwarty z 2017 r. opracowany na podstawie dokumentów stowarzyszenia: List otwarty, 22.02.2017 rok

 

 

List otwarty.

 

Niżej podpisani działacze i przedstawiciele organizacji niepodległościowych, patriotycznych oraz antykomunistycznych pragniemy zwrócić uwagę rządzącym, że od 27 lat – zgodnie z art. 19 Konstytucji RP – występujemy o ustawowe uregulowanie problemów weteranów opozycji niepodległościowej. Lecz grzech zaniedbania uparcie kontynuowany przez te elity wobec swoich dobrodziejów jest zadziwiający.

Uchwalona w dniu 20 marca 2015 r. ustawa o działaczach op9zycji antykomunistycznej oraz

osobach represjonowanych z powodów politycznych jest legislacyjnym bublem, a jej nowelizacja – zalegająca w sejmowej zamrażarce – tegoż bubla nędzną okrasą.

Ewentualna nowelizacja ustawy i przyznanie weteranom 400,- zł będzie dla beneficjentów tylko urągowiskiem. Nie poprawi bowiem im bytu, nie pozwoli godniej żyć.

Obniżenie – i to najwcześniej od miesiąca października br. – emerytur funkcjonariuszom Służby Bezpieczeństwa PRL nie zrujnuje im życia, nie zniszczy ich biznesów. Wysokie emerytury zachowają także komendanci wojewódzcy MO oskarżeni o popełnienie zbrodni komunistycznych, stanowiących jednocześnie zbrodnie przeciwko ludzkości, skazani prawomocnymi wyrokami sądowymi. Osobnicy ci wysługując się moskiewskim lokajom świadomie i aktywnie zwalczali patriotów działających na rzecz niepodległości Polski. Na czym polegała praca w SB? Polegałam. in. na biciu, inwigilacji, kłamstwie, obelgach, podstępie, pomówieniach, prowokacji, przewrotności, szczuciu jednych na drugich, szantażu, zastraszaniu, zbrodni, znęcaniu się fizycznym i psychicznym, zdradzie kraju, pracy dla obcego mocarstwa w obronie komunistycznych aparatczyków i przestępców.

Jedno jest pewne: obniżenie im emerytur czyli tzw. akt „sprawiedliwości dziejowej” zapewni błogie i dobre samopoczucie jedynie rządzącym elitom za „kawał dobrej roboty”.

Razi nas jednak fakt, że do tej pory nie została zachowana jakakolwiek rozsądna proporcja między oprawcami, a ofiarami bezprawia.

Przypominamy niektóre daty pism i apeli kierowanych do elit pookrągłostołowych począwszy od 1990 r.:

– do Premiera RP: m.in. w dniach: 30.06.1999 r., 27.03.2000 r., 19.06.2000 r., w miesiącu sierpniu 2000 r., 4.08.2000 r., 8.08.2000 r., 7.07.2000 r., 3.08.2000 r., 4.08.2000 r., 13.11.2000 r.,

5.02.200lr., 20.02.2001 r., 14.03.2001 r., 28.05.2001 r., 4.06.2001 r., 11.06.2001 r., 29.06.2001r.,

2.07.2001 r., 9.07.2001 r., 16.07.2001 r., 17.08.2001 r., 25.10.2001 r., 1.03.2002 r,, 7.05.2002 r.,

8.05.2002 r., 29.07.2002 r., 1.08.2002 r., 2.08.2002r., 13.09.2002 r., 25.11.2002 r., 4.02.2003 r.,

4.03.2003 r., 20.07.2003 r., 13.12.2005r., 28.02.2006 r., 15.05.2006 r., 13.09.2006r., 17.11.2006 r.,

1.12.2006 r., 23.06.2007 r., 21.11.2007 r., 13.03.2008 r., 3.08.2008 r., 5.09.2008 r., 24.03.2009r.,

8.06.2009 r., 20.06.2009 r., 24.06.2009 r., 14.10.2009 r., 13.12.2009 r., 17.03.2010r., 22.03.2010 r.,

17.10.2010 r., 5.01.2015 r., 26.02.2015 r., 23.06.2016 r., 25.06.2016r., 31.08.2016 r., 31.01.2017 r.,

– do Ministra Sprawiedliwości;       10.11.1993 r., 16.01.1998 r., 17.02.1998 r., 18.07.2000 r.,

12.06.2001 r.,  13.12.2005  r.,  21.02.2006  r.,  15.03.2006  r.,  18.05.2007  r.,  30.01.2008  r.,

30.0l.2009r., 19.06.2013 r., 1.12.2016 r., 31.01.2017 r.,

– do Ministra Pracy i Polityki Społecznej; 10.11.1993 r., 23.07.1999 r., 4.06.2001 r., 12.06.2001r., 21.02.2006 r., 13.09.2006 r., 5.01.2007 r., 21.05.2007 r., 15.01.2009 r., 20.012009 r., 23.l l.2009r.,

20.07.201lr., 31.08.2016 r.

– do Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych; 24.01.1991 r., 17.02.1998 r., 17.11.2006  r.,  21.05.2007  r.,  23.06.2007  r.,  15.01.2009  r.,  19.03.2010  r.,  20.07.2011  r.,

15.04.2013r., 12.11.2013 r., 30.12.2013 r., 2.04.2014 r., 1.09.2014 r., 24.02.2016 r., 13.05.2016r.,

7.06.2016 r., 15.06.2016 r., 22.06.2016 r., 2.07.2016 r., 2.09.2016 r.,

-do Ministra Spraw Wewnętrznych np. w miesiącu styczniu 1998r., 17.02.1998 r., 19.03.2010 r., 30.04.2016r.,31.08.2016 r., ale bez rezultatu.

 

 

 

 

– do Prezydenta RP: 10.09.1993 r., 17.01.1996 r., 9.01.1998 r., 30.06.1999 r., 28.11.1999 r.,

20.03.2000  r., 19.06.2000 r.,  w miesiącu  sierpniu  2000  r., 13.07.2001  r., 25.10.2001  r.,

15.02.2002r., 17.02.2002 r., 1.08.2002 r., 24.01.2005 r., 28.04.2005 r., 13.12.2005 r., 21.02.2006r.,

15.05.2006 r., 20.05.2006 r., 20.06.2006., 26.06.2006 r., 28.08.2006 r., 9.09.2006r., 17.11.2006 r.,

12.12.2006  r.,  28.12.2006  r.,  23.06.2007  r.,  29.12.2008  r.,  20.06.2009  r.,  14.10.2010  r.,

10.02.2014r., 4.01.2015 r., 26.02.2015 r., 5.036.2016 r., 13.01.2017 r., 20.02.2017 r.

– do Marszałków Sejmu i Senatu: 10.11.1993 r., 23.09.1994 r., 9.01.1998 r., 17.02.1998 r., 30.06.1999 r., 20.03.2000 r., w miesiącu sierpniu 2000 r., 25.10.2000 r., 2.11.2000 r., 20.02.2001r.,

14.03.2001 r., 10.04.2001 r., 9.05.2001 r., 4.06.2001 r., 9.07.2001 r., 25.10.2001 r., 15.02.2002 r.,

4.04.2002r., 1.08.2002 r., 19.05.2004 r., 24.01.2005 r., 13.12.2005 r., 2.03.2006 r., 11.04.2006 r.,

3.05.2006 r., 15.05.2006 r., 9.09.2006 r., 17.11.2006 r., 6.01.2007 r,:., 23.06.2007 r., 21.11.2007 r.,

20.09.2008r., 13.10.2008 r., 23.10.2008 r., 8.06.2009 r., 13.03.2010 r., 7.05.2010r., 15.10.2010 r.,

17.10.2010 r., 26.03.2013 r., 31.08.2013 r., 1.10.2013 r., 7.12.2013 r., 13.01.2014r., 25.02.2014 r.,

21.03.2014 r., 28.06.2014 r., 26.09.2014 r., 15.10.2014 r., 26.02.2015 r., 5.04.2016 r., 20.05.2016 r.,

23.05.2016 r., 25.06.2016r.,31.01.2017 r., 2.02.2017 r., 10.02.2017 r.

– do Klubów Parlamentarnych: 9.01.1998 r., 30.06.1999 r., 6.12.1999 r., 30.05.2000 r.,

12.07.2000r., 2.11.2000 r., 13.11.2000 r., 14.03.2001 r., 2.06.2001r., 4.06.2001 r., 6.01.2001r.,

31.08.2001 r., 18.02.2002 r., 27.02.2002r., 9.04.2002 r., 17.04.2003 r., 25.02.2004 r., 25.03.2004r.,

7.04.2004 r., 25.04.2004 r., 3.03.2005 r., 8.03.2005 r., 7.05.2005 r., 13.12.2005 r., 23.01.2006 r.,

15.03.2006 r., 17.05.2006 r., 22.06.2006 r., 18.06.2013 r. 19.07.2013 r., 27.08.2013r., 18.09.2013 r.,

4.11.2013 r., 25.03.2016 r.,

– do komisji sejmowych i senackich: 23.07.1990 r., 9.01.1998 r., 17.02.1998 r., 27.08.2001 r., 25.02.2004 r., 25.03.2004 r., 2.03.2006 r., 9.09.2006 r., 17.11.2006 r., 23.06.2007 r., 20.09.2008r.,

12.01.2009 r., 15.10.2009 r., 19.04.2010 r., 17.06.2010r., 1.10.2013 r., 6.12.2013 r., 13.01.2014 r.,

17.03.2014 r., 22.03.2014 r., 30.03.2014 r., 1.05.2014 r., 24.06.2014 r., 27.06.2014 3.07.2014 r.,

18.12.2014 r., 17.01.2015 r., 21.01.2015 r., 28.01.2015 r., 3.02.2015 r., 5.02.2015 r., 26.02.2015 r.,

1.06.2015 r., 17.11.2015 r., 25.03.2016 r., 14.05.2016 r., 8.06.2016 r., 10.06.2016 r., 15.06.2016 r.,

17.06.2016r., 22.06.2016 r., 31.08.2016 r., 21.09.2016 r., 29.09.2016 r., 24.10.2016 r., 26.11.2016r.,

31.01.2017 r.,

parlamentarzyści: od 1990 r. do 2017 r. – niezliczona ilość apeli, listów, oświadczeń i pism.

Mimo wieloletnich naszych zabiegów i niezliczonych apeli, listów, pism i monitów adresowanych do najwyższych instancji, do dnia dzisiejszego byt tych, którzy wywalczyli niepodległość Ojczyzny systematycznie się pogarsza.

W PRL-u wmówiono ludziom, że prawdziwy patriota i obrońca Ojczyzny winien żyć w jak najgorszych warunkach. I tę „prawdę” pieczołowicie pielęgnują elity III RP.

Młodzi ludzie patrząc na nas pytają, czy warto poświęcać się na rzecz niepodległej Polski, czy raczej być katem i oprawcą? Ci pierwsi bowiem są karani i dyskryminowani w świetle obowiązujących przepisów prawnych, ci drudzy sowicie nagradzani.

Oby nie doszło do tego, że dopiero po następnych kilkudziesięciu latach będziemy szukać i czcić weteranów po odkrytych grobach podobnie, jak dziś czynimy to z „Żołnierzami Wyklętymi”.

Chociaż zachowaliśmy się ,Jak trzeba”, to zamiast godnego życia i „dobrą zmianę” możemy oczekiwać jedynie godnej śmierci – z honorem, ale w ubóstwie.

Kończąc niniejszy list przytaczamy – ku pamięci rządzącym – fragment z Dziadów A. Mickiewicza: ,,Jeśli ja zapomnę o nich, Ty Boże na niebie zapomnij o mnie”.

 1. Janusz Olewiński – przewodniczący Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych z siedzibą w Siedlcach, działacz niepodległościowy, antykomunista, internowany: Biała Podlaska, Włodawa, Lublin, Kwidzyn, więzień polityczny PRL, członek Mazowieckiej Rady Konsultacyjnej Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych,
 2. Andrzejewski Zbigniew – przewodniczący KPN Delegatura Siedlce, działacz niepodległościowy, EMP Mannheim – przewodniczący (Emigracja Młodej Polski),
 3. Barański Paweł – Szczecin, Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych w Szczecinie, internowany działacz niepodległościowy,

 

 

 

 

 

 • Bardon Bogusław – Opole, przewodniczący Komitetu Praworządności Społecznej, więzień polityczny PRL, represjonowany;
 • Bracka Tomasz Roman – Więcbork, prezes Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Więcborku, redaktor naczelny „Gazety więcborskiej”, działacz opozycji antykomunistycznej solidarności i FMW,
 • Bzdyl Krzysztof – prezes Związku Konfederatów Polski Niepodległej 1979-89, uczestnik ROPCiO, współzałożyciel KPN w 1979 roku, internowany, więzień polityczny PRL, członek Prezydium Zarządu Okręgu Małopolska, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej,
 • Choina Krzysztof – internowany, przewodniczący Lubelskiej Rady Konsultacyjnej,
 • Cybula-Borowińska Alina – Warszawa,                                          prezes Stowarzyszenia Kobiet Internowanych, Więzionych, Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Mazowsze,
 • Dudkiewicz Tadeusz – Radomsko, prezes Towarzystwa Patriotycznego „Radomsko”, internowany, represjonowany z powodów politycznych,
 • Gajkowski Adam – Australia, prezes Stowarzyszenia Nasza Polonia, więzień polityczny,
 • Jakóbowska Hanna    –    Warszawa,     przewodnicząca                        Stowarzyszenia                 Polskiej Partii Niepodległościowej Członków i Współpracowników,
 • Kałudziński Władysław – prezes Stowarzyszenia Represjonowanych „Pro Patria” w Olsztynie,
 • Kądziela Barbara- przewodnicząca Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 195689,
 • Klebach Krzysztof- Będzin, przewodniczący klubu gazety polskiej,
 • Klessa Edwin – Trzcianka, działacz antykomunistyczny, sekretarz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych Oddział w Pile,
 • Konkel Józef – Rzeszów, przewodniczący Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym woj. Podkarpackiego, członek Podkarpackiej Rady Konsultacyjnej,
 • Korona Daniel Alain – prezes Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956-89, działacz struktur podziemnych m.in. GWS, NZS na SGPiS, współpracownik działu zagranicznego NSZZ „Solidarność” Regionu Mazowsze,
 • Kraszewski Tomasz – Puławy, prezes Zarządu Puławskiego Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w stanie wojennym,
 • Krztoń Marian – Rzeszów, przewodniczący Podkarpackiej Rady Konsultacyjnej,
 • Miernik       Zygmunt       –                              prezes                  Stowarzyszenia  Weteranów                  NIEZŁOMNI,   działacz niepodległościowy, więzień politycz;ny PRL i III RP,
 • Nowakowski     Krzysztof                 –                          przewodniczący Klubu                      Więzionych                          Internowanych  i Represjonowanych w Białymstoku,
 • Perchel Paweł – prezes Stowarzyszenia „Wolni i Solidarni 1980-1989” w Starachowicach, działacz opozycji antykomunistycznej,
 • Pioterek Grzegorz – Kraków, prezes Stowarzyszenia „Bóg-Honor-Ojczyzna”, działacz podziemnej Solidarności,
 • Raczycki Jan – prezes Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w PRL „PRZYMIERZE” w Bydgoszczy,
 • Rakocz Anna – Częstochowa, przewodnicząca Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Represjonowanych w Stanie Wojennym, więzień polityczny PRL,
 • Sekuła Julian – prezes Zarządu Stowarzyszenia FMO i Ich Rodzin Represjonowanych w PRL „Godność”,
 • Stolarzewicz Antoni – Płaza, działacz opozycji antykomunistycznej,
 • Słomka Adam – prezes Konfederacji Polski Niepodległej, działacz niepodległościowy, więzień polityczny PRL,
 • Słowik Barbara – przewodnicząca Klubu Gazety Polskiej w Dąbrowie Górniczej,
 • Stopa Jerzy – prezes Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Świętokrzyskiego,
 • Szczygłowski Roman – Radomsko, Stowarzyszenie „Powiedzieć Prawdę”, internowany,
 • Waśniewski Tadeusz – prezes Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego Oddział VII Białystok, więzień polityczny PRL,

 

 

List otwarty.

 

Niżej podpisani działacze i przedstawiciele organizacji niepodległościowych, patriotycznych oraz antykomunistycznych pragniemy zwrócić uwagę rządzącym, że od 27 lat – zgodnie z art. 19 Konstytucji RP – występujemy o ustawowe uregulowanie problemów weteranów opozycji niepodległościowej. Lecz grzech zaniedbania uparcie kontynuowany przez te elity wobec swoich dobrodziejów jest zadziwiający.

Uchwalona w dniu 20 marca 2015 r. ustawa o działaczach op9zycji antykomunistycznej oraz

osobach represjonowanych z powodów politycznych jest legislacyjnym bublem, a jej nowelizacja – zalegająca w sejmowej zamrażarce – tegoż bubla nędzną okrasą.

Ewentualna nowelizacja ustawy i przyznanie weteranom 400,- zł będzie dla beneficjentów tylko urągowiskiem. Nie poprawi bowiem im bytu, nie pozwoli godniej żyć.

Obniżenie – i to najwcześniej od miesiąca października br. – emerytur funkcjonariuszom Służby Bezpieczeństwa PRL nie zrujnuje im życia, nie zniszczy ich biznesów. Wysokie emerytury zachowają także komendanci wojewódzcy MO oskarżeni o popełnienie zbrodni komunistycznych, stanowiących jednocześnie zbrodnie przeciwko ludzkości, skazani prawomocnymi wyrokami sądowymi. Osobnicy ci wysługując się moskiewskim lokajom świadomie i aktywnie zwalczali patriotów działających na rzecz niepodległości Polski. Na czym polegała praca w SB? Polegałam. in. na biciu, inwigilacji, kłamstwie, obelgach, podstępie, pomówieniach, prowokacji, przewrotności, szczuciu jednych na drugich, szantażu, zastraszaniu, zbrodni, znęcaniu się fizycznym i psychicznym, zdradzie kraju, pracy dla obcego mocarstwa w obronie komunistycznych aparatczyków i przestępców.

Jedno jest pewne: obniżenie im emerytur czyli tzw. akt „sprawiedliwości dziejowej” zapewni błogie i dobre samopoczucie jedynie rządzącym elitom za „kawał dobrej roboty”.

Razi nas jednak fakt, że do tej pory nie została zachowana jakakolwiek rozsądna proporcja między oprawcami, a ofiarami bezprawia.

Przypominamy niektóre daty pism i apeli kierowanych do elit pookrągłostołowych począwszy od 1990 r.:

– do Premiera RP: m.in. w dniach: 30.06.1999 r., 27.03.2000 r., 19.06.2000 r., w miesiącu sierpniu 2000 r., 4.08.2000 r., 8.08.2000 r., 7.07.2000 r., 3.08.2000 r., 4.08.2000 r., 13.11.2000 r.,

5.02.200lr., 20.02.2001 r., 14.03.2001 r., 28.05.2001 r., 4.06.2001 r., 11.06.2001 r., 29.06.2001r.,

2.07.2001 r., 9.07.2001 r., 16.07.2001 r., 17.08.2001 r., 25.10.2001 r., 1.03.2002 r,, 7.05.2002 r.,

8.05.2002 r., 29.07.2002 r., 1.08.2002 r., 2.08.2002r., 13.09.2002 r., 25.11.2002 r., 4.02.2003 r.,

4.03.2003 r., 20.07.2003 r., 13.12.2005r., 28.02.2006 r., 15.05.2006 r., 13.09.2006r., 17.11.2006 r.,

1.12.2006 r., 23.06.2007 r., 21.11.2007 r., 13.03.2008 r., 3.08.2008 r., 5.09.2008 r., 24.03.2009r.,

8.06.2009 r., 20.06.2009 r., 24.06.2009 r., 14.10.2009 r., 13.12.2009 r., 17.03.2010r., 22.03.2010 r.,

17.10.2010 r., 5.01.2015 r., 26.02.2015 r., 23.06.2016 r., 25.06.2016r., 31.08.2016 r., 31.01.2017 r.,

– do Ministra Sprawiedliwości;       10.11.1993 r., 16.01.1998 r., 17.02.1998 r., 18.07.2000 r.,

12.06.2001 r.,  13.12.2005  r.,  21.02.2006  r.,  15.03.2006  r.,  18.05.2007  r.,  30.01.2008  r.,

30.0l.2009r., 19.06.2013 r., 1.12.2016 r., 31.01.2017 r.,

– do Ministra Pracy i Polityki Społecznej; 10.11.1993 r., 23.07.1999 r., 4.06.2001 r., 12.06.2001r., 21.02.2006 r., 13.09.2006 r., 5.01.2007 r., 21.05.2007 r., 15.01.2009 r., 20.012009 r., 23.l l.2009r.,

20.07.201lr., 31.08.2016 r.

– do Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych; 24.01.1991 r., 17.02.1998 r., 17.11.2006  r.,  21.05.2007  r.,  23.06.2007  r.,  15.01.2009  r.,  19.03.2010  r.,  20.07.2011  r.,

15.04.2013r., 12.11.2013 r., 30.12.2013 r., 2.04.2014 r., 1.09.2014 r., 24.02.2016 r., 13.05.2016r.,

7.06.2016 r., 15.06.2016 r., 22.06.2016 r., 2.07.2016 r., 2.09.2016 r.,

-do Ministra Spraw Wewnętrznych np. w miesiącu styczniu 1998r., 17.02.1998 r., 19.03.2010 r., 30.04.2016r.,31.08.2016 r., ale bez rezultatu.

 

 

 

 

– do Prezydenta RP: 10.09.1993 r., 17.01.1996 r., 9.01.1998 r., 30.06.1999 r., 28.11.1999 r.,

20.03.2000  r., 19.06.2000 r.,  w miesiącu  sierpniu  2000  r., 13.07.2001  r., 25.10.2001  r.,

15.02.2002r., 17.02.2002 r., 1.08.2002 r., 24.01.2005 r., 28.04.2005 r., 13.12.2005 r., 21.02.2006r.,

15.05.2006 r., 20.05.2006 r., 20.06.2006., 26.06.2006 r., 28.08.2006 r., 9.09.2006r., 17.11.2006 r.,

12.12.2006  r.,  28.12.2006  r.,  23.06.2007  r.,  29.12.2008  r.,  20.06.2009  r.,  14.10.2010  r.,

10.02.2014r., 4.01.2015 r., 26.02.2015 r., 5.036.2016 r., 13.01.2017 r., 20.02.2017 r.

– do Marszałków Sejmu i Senatu: 10.11.1993 r., 23.09.1994 r., 9.01.1998 r., 17.02.1998 r., 30.06.1999 r., 20.03.2000 r., w miesiącu sierpniu 2000 r., 25.10.2000 r., 2.11.2000 r., 20.02.2001r.,

14.03.2001 r., 10.04.2001 r., 9.05.2001 r., 4.06.2001 r., 9.07.2001 r., 25.10.2001 r., 15.02.2002 r.,

4.04.2002r., 1.08.2002 r., 19.05.2004 r., 24.01.2005 r., 13.12.2005 r., 2.03.2006 r., 11.04.2006 r.,

3.05.2006 r., 15.05.2006 r., 9.09.2006 r., 17.11.2006 r., 6.01.2007 r,:., 23.06.2007 r., 21.11.2007 r.,

20.09.2008r., 13.10.2008 r., 23.10.2008 r., 8.06.2009 r., 13.03.2010 r., 7.05.2010r., 15.10.2010 r.,

17.10.2010 r., 26.03.2013 r., 31.08.2013 r., 1.10.2013 r., 7.12.2013 r., 13.01.2014r., 25.02.2014 r.,

21.03.2014 r., 28.06.2014 r., 26.09.2014 r., 15.10.2014 r., 26.02.2015 r., 5.04.2016 r., 20.05.2016 r.,

23.05.2016 r., 25.06.2016r.,31.01.2017 r., 2.02.2017 r., 10.02.2017 r.

– do Klubów Parlamentarnych: 9.01.1998 r., 30.06.1999 r., 6.12.1999 r., 30.05.2000 r.,

12.07.2000r., 2.11.2000 r., 13.11.2000 r., 14.03.2001 r., 2.06.2001r., 4.06.2001 r., 6.01.2001r.,

31.08.2001 r., 18.02.2002 r., 27.02.2002r., 9.04.2002 r., 17.04.2003 r., 25.02.2004 r., 25.03.2004r.,

7.04.2004 r., 25.04.2004 r., 3.03.2005 r., 8.03.2005 r., 7.05.2005 r., 13.12.2005 r., 23.01.2006 r.,

15.03.2006 r., 17.05.2006 r., 22.06.2006 r., 18.06.2013 r. 19.07.2013 r., 27.08.2013r., 18.09.2013 r.,

4.11.2013 r., 25.03.2016 r.,

– do komisji sejmowych i senackich: 23.07.1990 r., 9.01.1998 r., 17.02.1998 r., 27.08.2001 r., 25.02.2004 r., 25.03.2004 r., 2.03.2006 r., 9.09.2006 r., 17.11.2006 r., 23.06.2007 r., 20.09.2008r.,

12.01.2009 r., 15.10.2009 r., 19.04.2010 r., 17.06.2010r., 1.10.2013 r., 6.12.2013 r., 13.01.2014 r.,

17.03.2014 r., 22.03.2014 r., 30.03.2014 r., 1.05.2014 r., 24.06.2014 r., 27.06.2014 3.07.2014 r.,

18.12.2014 r., 17.01.2015 r., 21.01.2015 r., 28.01.2015 r., 3.02.2015 r., 5.02.2015 r., 26.02.2015 r.,

1.06.2015 r., 17.11.2015 r., 25.03.2016 r., 14.05.2016 r., 8.06.2016 r., 10.06.2016 r., 15.06.2016 r.,

17.06.2016r., 22.06.2016 r., 31.08.2016 r., 21.09.2016 r., 29.09.2016 r., 24.10.2016 r., 26.11.2016r.,

31.01.2017 r.,

parlamentarzyści: od 1990 r. do 2017 r. – niezliczona ilość apeli, listów, oświadczeń i pism.

Mimo wieloletnich naszych zabiegów i niezliczonych apeli, listów, pism i monitów adresowanych do najwyższych instancji, do dnia dzisiejszego byt tych, którzy wywalczyli niepodległość Ojczyzny systematycznie się pogarsza.

W PRL-u wmówiono ludziom, że prawdziwy patriota i obrońca Ojczyzny winien żyć w jak najgorszych warunkach. I tę „prawdę” pieczołowicie pielęgnują elity III RP.

Młodzi ludzie patrząc na nas pytają, czy warto poświęcać się na rzecz niepodległej Polski, czy raczej być katem i oprawcą? Ci pierwsi bowiem są karani i dyskryminowani w świetle obowiązujących przepisów prawnych, ci drudzy sowicie nagradzani.

Oby nie doszło do tego, że dopiero po następnych kilkudziesięciu latach będziemy szukać i czcić weteranów po odkrytych grobach podobnie, jak dziś czynimy to z „Żołnierzami Wyklętymi”.

Chociaż zachowaliśmy się ,Jak trzeba”, to zamiast godnego życia i „dobrą zmianę” możemy oczekiwać jedynie godnej śmierci – z honorem, ale w ubóstwie.

Kończąc niniejszy list przytaczamy – ku pamięci rządzącym – fragment z Dziadów A. Mickiewicza: ,,Jeśli ja zapomnę o nich, Ty Boże na niebie zapomnij o mnie”.

 1. Janusz Olewiński – przewodniczący Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych z siedzibą w Siedlcach, działacz niepodległościowy, antykomunista, internowany: Biała Podlaska, Włodawa, Lublin, Kwidzyn, więzień polityczny PRL, członek Mazowieckiej Rady Konsultacyjnej Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych,
 2. Andrzejewski Zbigniew – przewodniczący KPN Delegatura Siedlce, działacz niepodległościowy, EMP Mannheim – przewodniczący (Emigracja Młodej Polski),
 3. Barański Paweł – Szczecin, Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych w Szczecinie, internowany działacz niepodległościowy,

 

 

 

 

 

 • Bardon Bogusław – Opole, przewodniczący Komitetu Praworządności Społecznej, więzień polityczny PRL, represjonowany;
 • Bracka Tomasz Roman – Więcbork, prezes Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Więcborku, redaktor naczelny „Gazety więcborskiej”, działacz opozycji antykomunistycznej solidarności i FMW,
 • Bzdyl Krzysztof – prezes Związku Konfederatów Polski Niepodległej 1979-89, uczestnik ROPCiO, współzałożyciel KPN w 1979 roku, internowany, więzień polityczny PRL, członek Prezydium Zarządu Okręgu Małopolska, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej,
 • Choina Krzysztof – internowany, przewodniczący Lubelskiej Rady Konsultacyjnej,
 • Cybula-Borowińska Alina – Warszawa,                                          prezes Stowarzyszenia Kobiet Internowanych, Więzionych, Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Mazowsze,
 • Dudkiewicz Tadeusz – Radomsko, prezes Towarzystwa Patriotycznego „Radomsko”, internowany, represjonowany z powodów politycznych,
 • Gajkowski Adam – Australia, prezes Stowarzyszenia Nasza Polonia, więzień polityczny,
 • Jakóbowska Hanna    –    Warszawa,     przewodnicząca                        Stowarzyszenia                 Polskiej Partii Niepodległościowej Członków i Współpracowników,
 • Kałudziński Władysław – prezes Stowarzyszenia Represjonowanych „Pro Patria” w Olsztynie,
 • Kądziela Barbara- przewodnicząca Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 195689,
 • Klebach Krzysztof- Będzin, przewodniczący klubu gazety polskiej,
 • Klessa Edwin – Trzcianka, działacz antykomunistyczny, sekretarz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych Oddział w Pile,
 • Konkel Józef – Rzeszów, przewodniczący Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym woj. Podkarpackiego, członek Podkarpackiej Rady Konsultacyjnej,
 • Korona Daniel Alain – prezes Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956-89, działacz struktur podziemnych m.in. GWS, NZS na SGPiS, współpracownik działu zagranicznego NSZZ „Solidarność” Regionu Mazowsze,
 • Kraszewski Tomasz – Puławy, prezes Zarządu Puławskiego Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w stanie wojennym,
 • Krztoń Marian – Rzeszów, przewodniczący Podkarpackiej Rady Konsultacyjnej,
 • Miernik       Zygmunt       –                              prezes                  Stowarzyszenia  Weteranów                  NIEZŁOMNI,   działacz niepodległościowy, więzień politycz;ny PRL i III RP,
 • Nowakowski     Krzysztof                 –                          przewodniczący Klubu                      Więzionych                          Internowanych  i Represjonowanych w Białymstoku,
 • Perchel Paweł – prezes Stowarzyszenia „Wolni i Solidarni 1980-1989” w Starachowicach, działacz opozycji antykomunistycznej,
 • Pioterek Grzegorz – Kraków, prezes Stowarzyszenia „Bóg-Honor-Ojczyzna”, działacz podziemnej Solidarności,
 • Raczycki Jan – prezes Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w PRL „PRZYMIERZE” w Bydgoszczy,
 • Rakocz Anna – Częstochowa, przewodnicząca Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Represjonowanych w Stanie Wojennym, więzień polityczny PRL,
 • Sekuła Julian – prezes Zarządu Stowarzyszenia FMO i Ich Rodzin Represjonowanych w PRL „Godność”,
 • Stolarzewicz Antoni – Płaza, działacz opozycji antykomunistycznej,
 • Słomka Adam – prezes Konfederacji Polski Niepodległej, działacz niepodległościowy, więzień polityczny PRL,
 • Słowik Barbara – przewodnicząca Klubu Gazety Polskiej w Dąbrowie Górniczej,
 • Stopa Jerzy – prezes Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Świętokrzyskiego,
 • Szczygłowski Roman – Radomsko, Stowarzyszenie „Powiedzieć Prawdę”, internowany,
 • Waśniewski Tadeusz – prezes Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego Oddział VII Białystok, więzień polityczny PRL,

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 29.12.2019

Data ostatniej istotnej aktualizacji:    13.03.2023

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. brak treści alternatywnej dla: zdjęć w galeriach, obrazków wyróżniających wpisów,
 2. brak etykiet i opisów dla pól formularza kontaktowego oraz wyszukiwarki,
 3. struktura HTML witryny posiada liczne błędy, w tym źle zamknięte tagi,
 4. brak poprawnego podziału struktury znacznikowej witryny,
 5. widok pionowy nie jest w pełni dostosowany do rozdzielczości tabletowej,
 6. kolor tekstu posiada kontrast 4.13:1 lub mniej,
 7. brak dostępności submenu z poziomu klawiatury,
 8. brak mechanizmów pomijających powtarzalne elementy (nawigacja, sidebar),
 9. brak mapy strony,
 10. brak widocznych focusów na elementach interaktywnych,
 11. brak programowego oznaczenia elementów w języku angielskim,
 12. brak oznaczeń ról elementów interfejsu,
 13. pliki do pobrania (PDF) nie są przystosowane do odczytu przez oprogramowanie wspomagające osoby niedowidzące,
 1. brak tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz na miejscu.

Wyłączenia:

 1. mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 2. na stronie internetowej zamieszczone są informacje tekstowe i fotograficzne.
 3. kontakt mailowy i telefoniczny oraz pocztowy umieszczony na stronie stowarzyszenia.

Rajd po Podhalu

Patriotyczny 19-dniowy rajd 30 weteranów opozycji antykomunistycznej i niepodległościowej pn. „Aktywni seniorzy na patriotycznych szlakach Podhala” zorganizowało Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych. Program przewidywał aktywne uczestnictwo członków z odwiedzeniem miejsc walki i pamięci narodowej, spotkania z młodzieżą, mieszkańcami i władzami Podhala. Fundacja PZU, jako partner w znacznej mierze przyczyniła się, że osoby zasłużone dla niepodległości mogły uczestniczyć w kolejnym VIII patriotycznym wojażu tym razem po podhalańskich szlakach. Program mógł zostać realizowany również przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Na wyprawę wyruszyliśmy z Siedlec luksusowym autokarem prowadzonym przez świetnego kierowcę. Po drodze zabraliśmy uczestników z Warszawy. Już następnego dnia wyruszyliśmy do Sromowców Wyżnych na spływ tratwami po Dunajcu. Wspaniale i przyjemnie podczas pięknej słonecznej pogody upłynął czas 2,5-godzinnego spływu do Szczawnicy pod banderami stowarzyszenia powiewającą na wietrze. Po „rejsie” udaliśmy się pieszo na wycieczkę do Wąwozu Homole.

W niedzielę 21 sierpnia uczestniczyliśmy we Mszy św. w kaplicy w stylu góralskim w Jaszczurówce. Proboszcz dowiedziawszy się, jakie osoby są obecne na mszy, w podniosłych słowach wymienił naszą grupę. Obszernie przy tym podkreślał cierpienie i poświęcenie dla niepodległości Polski i wolności Kościoła kosztem własnym i swoich rodzin. W imieniu własnym i zgromadzonych dziękował działaczom opozycji antykomunistycznej za wolność ojczyzny.

W kolejnych dniach nawiedzaliśmy miejsca upamiętniające bohaterów narodowych.

W Zakopanem na starym cmentarzu Na Pęksywym Brzysku spoczywają m. in. kurierzy tatrzańscy z okresu lat 1939-1944, więźniowie polityczni PRL i niemieckich obozów koncentracyjnych, powstańcy warszawscy, żołnierz AK, żołnierze armii gen. Hallera a także Kornel Makuszyński, Stanisław Witkiewicz, Władysław Orkan i wielu innym sławnych Polaków.

Na nowym cmentarzu działacze opozycji antykomunistycznej złożyli hołd legionistom z lat 1914-1918, pomordowanym na nieludzkiej ziemi w okresie sowieckiej niewoli, żołnierzom AK, więźniom niemieckich obozów koncentracyjnych, pomordowanym przez niemieckich okupantów.

W Zakopanem upamiętniliśmy: żołnierzy Józefa Kurasia „Ognia”, miejsca pamięci poległych i zamordowanych żołnierzy ZWZ i AK, walczących pod Monte Cassino, zmarłych w sowieckiej Rosji, legionistów polskich.

Byliśmy na Skwerze Prezydenta RP na uchodźctwie Ryszarda Kaczorowskiego i skwerze rotmistrza Pileckiego oraz w miejscu posadzenia przez dzieci w dniu 11.11.1919 r. dębu – drzewa wolności, w domu rodzinnym Bronisława Czecha oraz domu pobytu legionistów w latach 1918-1939. W okolicy parku Piłsudskiego odwiedziliśmy Pomnik Grunwaldzki.

W Wadowicach uczciliśmy pamięć nauczycieli, którzy zginęli w niemieckich obozach koncentracyjnych. Potem udaliśmy się do bazyliki, rodzinnej parafii Karola Wojtyły.

24 sierpnia Grażyna i Janusz Olewińscy świętowali 48-rocznicę zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego. Był to niezwykle sympatyczny i wzruszający wieczór spędzony w gronie przyjaciół. Jubilaci poczęstowali wszystkich okazałym smacznym tortem i symboliczną lampką szampana. Przyjęli moc ciepłych i serdecznych życzeń. Nie obyło się bez śpiewów patriotycznych i biesiadnych piosenek oraz piosenek, które internowani śpiewali w obozach w stanie wojennym.

Uczestnicy rajdu zgotowali jubilatom piękną, niezapomnianą uroczystość.

31 Sierpnia spotkaliśmy się w starostwie na zaproszenie Starosty Tatrzańskiego Piotra Bąka. Spotkanie trwające ok. 1 godziny upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze. Starosta nawiązał do okresu powstania „S” i lat działalności podziemnej. On sam był wówczas członkiem NZS-u. W czasie swego wystąpienia Starosta podziękował nam za wolną Polskę. Było to bardzo mile przez nas przyjęte. Ugoszczono nas ciastem i napojami. Tego też dnia udaliśmy się pod tablicę upamiętniającą siedzibę zakopiańskiej „S” w roku 1980.

Na Krupówkach rozmawialiśmy z napotkaną miejscową młodzieżą góralską.

W Nowym Targu byliśmy w miejscu upamiętniającym pomordowanych i poległych na frontach II wojny światowej, pod Krzyżem Katyńskim, ścianą pamięci oddając hołd rodakom pomordowanym przez Niemców i sowietów.

W kościele w Poroninie odwiedziliśmy tablicę upamiętniającą zamordowanego
w 1848 r. katolickiego kapłana ks. Michała Głowackiego podczas Powstania Chochołowskiego.

Na miejscowym cmentarzu odwiedziliśmy miejsca: pamięci kapelana „Solidarności” ks. Jerzego Popiełuszki, pomordowanych przez niemieckich okupantów parafian Poronina, miejsce z ziemią z grobów katyńskich. Odwiedziliśmy mogiłę powstańców styczniowych, miejsca pamięci obrońców ojczyzny w 1920 r. oraz na poronińskim wzgórzu tablicę zwieńczoną Krzyżem upamiętniającą 500-lecie bitwy grunwaldzkiej. Po drodze spotkaliśmy młodzież ze szkoły im. Legionów Polskich. Młodzież tej szkoły miała na sobie galowe mundurki-serdaczki z emblematami biało-czerwonymi wspaniale się prezentujące.

Dalsze wojaże to zwiedzenie z XIV w. zabytkowego drewnianego kościoła w Dębnie oraz z 1325 r. średniowiecznego zamku w Niedzicy.

W okresie naszego pobytu na Podhalu, w Zakopanem odbywał się 53 Międzynarodowy Festiwal Ziem Górskich. Była to najważniejsza i najstarsza impreza kulturalna na Podhalu trwająca 8 dni. Licznie wielu z nas uczestniczyło w poszczególnych dniach trwania festiwalu na wybranych koncertach.
Miłym akcentem było spotkanie z góralami z Rumunii, którzy poprosili nas do wspólnej fotografii, kiedy dowiedzieli się, kim jesteśmy.

W kolejną niedzielę wzięliśmy udział we Mszy św. na Krzeptówkach. Po mszy spotkaliśmy się z

członkami Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy, Pielęgniarek i Położnych. Przewodniczący J. Olewiński przypomniał godną postawę służby zdrowia w okresie stanu wojennego. Osoby starsze z tej organizacji wspominały o swoim udziale w niesieniu pomocy lekarskiej i medycznej osobom więzionym i prześladowanym w PRL. Po wspólnej fotografii mieliśmy czas wolny, ale większość udała się kolejką na Gubałówkę.

Miłe chwile spędziliśmy w Witowie podczas spotkania z gazdą Władysławem Frączkiem, jego synemi córką. Pan Władysław w latach stanu wojennego gościł u siebie na wypoczynku rodzinę internowanego w okresie wakacyjnym. Potem uczestnicy rajdu udali się do miejscowego zabytkowego kościoła z 1179 r. i następnie do pobliskiego zajazdu na kawę, gdzie góralki bardzo serdecznie powitały przybyłych.

Niezapomniane chwile spędziliśmy w pięknym kąpielisku w Chochołowie.

Kolejnym wypadem był wyjazd na Bachledówkę, gdzie napotkana góralka z Raby Niżnej opowiedziała o represjach w stanie wojennym jej ojca.

Niezwykle uroczą była prawie 10-kilometrowa wyprawa bryczkami na Morskie Oko, gdzie część seniorów-weteranów udała się pieszo. Nad Morskim Okiem spotkaliśmy się z młodzieżą. Do parkingu już wszyscy wracali piechotą.

Na drugi dzień nikt nie narzekał na zmęczenie. Udaliśmy się więc kolejką na Kasprowy Wierch, gdzie weteranów spotkała niespodzianka. Grupa sportowców ŁKS Łódź zorientowawszy się, kim są seniorzy oznakowani biało-czerwonym emblematami wyrazili nam wdzięczność za wolną Polskę. Powiedzieli nam, że dzięki naszemu wysiłkowi mogą być teraz w tym pięknym miejscu.

W drodze do Chochołowa zatrzymaliśmy się przy granicy ze Słowacją. Tutaj znajduje się kamień poświęcony pamięci gen Rydza-Śmigłego powracającego do kraju w nocy 26-27.0.1941 r. W samym Chochołowie znajduje się pomnik przypominający zryw Powstańców Chochołowskich w dniu 21 lutego 1846 r. Wioska ta posiada całe mnóstwo chat góralskich oraz piękne muzeum
z wyposażeniem XIX-wieczych izb i przedmiotów użytku domowego.

Na kolejną niedzielną Mszę się wybraliśmy się Sanktuarium M. B. Królowej Podhala w Ludźmierzu, parafii powołanej w 1234 r. Proboszcz parafii bardzo serdecznie powitał represjonowanych gości przybyłych z całego kraju. Przedstawiając rys historyczny wspomniał m. in. że w czasie koronacji cudownej figury 15 sierpnia 1963 r. w uroczystość Wniebowzięcia NMP podczas błogosławieństwa wiernych ukoronowaną figurą Gaździny Podhala, z Jej dłoni wypadło berło, które w locie chwycił biskup Wojtyła. Ten niezwykły epizod skomentował wówczas obecny na koronacji Prymas Stefan Wyszyński: No Karol, Matka Boża przekazuje Ci władzę. Słowa Prymasa nabrały wyjątkowej wymowy, gdy bp Wojtyła został arcybiskupem metropolitą krakowskim, następnie kardynałem i papieżem.

Dodatkową atrakcją, nieprzewidzianą w programie był wyjazd do Wadowic,
do miejsca narodzin i życia młodego Karola Wojtyły.

Rajd zwieńczony został wizytą w krakowskich Łagiewnikach. Tam po modlitwie koronką do Miłosierdzia Bożego spotkaliśmy bpa sufragana Jana Zająca kustosza sanktuarium. Po długiej rozmowie ks. Biskup udzielił nam błogosławieństwa.

Z wyrazami sympatii i zainteresowania seniorzy-weterani spotykali się każdego dnia na każdym kroku. Ludzie w różnym wieku: bardzo młodzi, młodzież i starsi sami podchodzili pytając, kim są biało-czerwoni i nawiązywali niekończące się rozmowy. Udekorowani emblematami biało-czerwonymi spotykaliśmy się z bardzo pozytywnymi reakcjami napotykanych ludzi.

Seniorzy-weterani łącznie przebyli ok. 2 200 km autokarem oraz wiele kilometrów przeszli piechotą o własnych siłach, a trzy osoby weszły na Giewont. Nadmienić należy, że jeden z uczestników w górach był po raz pierwszy.

Wszystkim uczestnikom organizatorzy rajdu bardzo serdecznie dziękują za ich wytrwałość, dobrą atmosferę i niekończące się rozmowy „niedokończone” oraz godne reprezentowanie stowarzyszenia jak i całego środowiska represjonowanych.

Mimo wielu starań, nie udało się zgromadzić wszystkich do wykonania wspólnego zdjęcia. Część osób w momencie sygnału do wspólnej fotografii natychmiast brała swój aparat i wykonywała zdjęcia. To był jedyny mankament i „niesubordynacja” w czasie naszego wojażu.

Rajd mógł się odbyć dzięki wsparciu finansowemu Województwa Małopolskiego oraz partnera Fundacji PZU. W imieniu uczestników dziękujemy im za to.

Zdjęcia:   Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych | Facebook

„Nasz Dziennik” był naszym medialnym patronem.

Rajd patriotyczny

Zarząd Stowarzyszenia na okres wakacyjny zorganizował 19–dniowy patriotyczny rajd pn. „Aktywni seniorzy na patriotycznych szlakach Podhala”. Program przewiduje aktywne uczestnictwo z odwiedzeniem miejsc walki i pamięci narodowej, spotkaniem z młodzieżą licealną, mieszkańcami  władzami Podhala. Niezwykle bogaty i urozmaicony program będzie mógł być zrealizowany dzięki sfinansowaniu projektu ze środków Fundacji PZU. Pobyt na Podhalu w dniach 18 sierpnia – 6 września br. będzie realizowany również przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

 

Patronat medialny sprawować będą: