Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 29.12.2019

Data ostatniej istotnej aktualizacji:    13.03.2023

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. brak treści alternatywnej dla: zdjęć w galeriach, obrazków wyróżniających wpisów,
 2. brak etykiet i opisów dla pól formularza kontaktowego oraz wyszukiwarki,
 3. struktura HTML witryny posiada liczne błędy, w tym źle zamknięte tagi,
 4. brak poprawnego podziału struktury znacznikowej witryny,
 5. widok pionowy nie jest w pełni dostosowany do rozdzielczości tabletowej,
 6. kolor tekstu posiada kontrast 4.13:1 lub mniej,
 7. brak dostępności submenu z poziomu klawiatury,
 8. brak mechanizmów pomijających powtarzalne elementy (nawigacja, sidebar),
 9. brak mapy strony,
 10. brak widocznych focusów na elementach interaktywnych,
 11. brak programowego oznaczenia elementów w języku angielskim,
 12. brak oznaczeń ról elementów interfejsu,
 13. pliki do pobrania (PDF) nie są przystosowane do odczytu przez oprogramowanie wspomagające osoby niedowidzące,
 1. brak tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz na miejscu.

Wyłączenia:

 1. mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 2. na stronie internetowej zamieszczone są informacje tekstowe i fotograficzne.
 3. kontakt mailowy i telefoniczny oraz pocztowy umieszczony na stronie stowarzyszenia.