APEL

Stowarzyszenie nasze od początku swej działalności przyjęło za podstawowe swoje zadanie doprowadzenie do zapewnienia godnego poziomu życia osobom zasłużonym dla niepodległości Polski.
Uchwalona i nowelizowana czterokrotnie ustawa w przeciągu 5 lat jest daleka od ideału, gdyż nie zapewnia, ani nie gwarantuje życia na godziwym poziomie wielu uprawnionym, o czym stanowi Konstytucja.

Będziemy dążyć do ustawowego zabezpieczenia bytu tym działaczom, którzy utrzymują się wyłącznie ze świadczenia w wys. 441 zł i których żadna ustawa nie obejmuje.

Stowarzyszenie prowadzi też stronę internetową, którą odwiedziło już prawie 174 tysiące osób. Wydajemy też nieregularny biuletyn. Czytaj dalej APEL

Działacze ładują akumulatory…

Grupa działaczy opozycji antykomunistycznej w okresie wrzesień – październik 2020 r. przebywała na 21-dniowym leczeniu sanatoryjnym
w Kamieniu Pomorskim. Turnus, który zorganizował Zarząd Stowarzyszenia
był kolejnym wspólnym spędzeniem czasu osób zasłużonych dla niepodległości Polski o bardzo niskich dochodach wahających się w granicach 441 – 2.300 zł.

Na początku pobytu nastąpiło niespodziewane, ale miłe spotkanie kilku uczestników z terenu siedleckiego z abp Andrzejem Dzięgą, metropolitą szczecińsko-kamieńskim, który pochodzi z Diecezji Siedleckiej. Ks. Arcybiskup pobłogosławił uczestników spotkania oraz pozostałe osoby z grona represjonowanych przebywających w Kamieniu Pomorskim.

Wspólny pobyt nie dotyczył tylko różnorodnych kuracji dla ciała, ale też
dla ducha. Czytaj dalej Działacze ładują akumulatory…

List do Premiera

Znowelizowana po raz kolejny ustawa nie była konsultowana z zainteresowanymi, dlatego też nie rozwiązuje problemów bytowych, z którymi boryka się środowisko reprezentowane przez nasze Stowarzyszenie…Premier 3.09.2020