Głupota czy prowokacja?

Po opublikowaniu w dniu 1 kwietnia 2019 r.  przez kilkanaście organizacji skupiających osoby represjonowane postulatów ws. poprawy ich sytuacji bytowej i nasileniu się wystąpień, doradcy szefa Urzędu Kombatantów zaczęli rozpowszechniać „poufne” informacje powielane w różnych ze sobą sprzecznych wersjach że: projekt noweli ustawy opracowywany jest przez mec. Marka Markiewicza, projekt znajduje się w Sejmie, projekt przekazany Radzie Ministrów, projekt będzie gotowy na 4 czerwca 2019 r., projekt będzie uchwalany w Sejmie przed wyborami prezydenckimi i wówczas zostanie ujawniona jego treść. Wcześniej nie chcieli ujawnić zawartości swego projektu, aby „przeciwnicy nie dowiedzieli się o jego treści za wcześnie”. Czytaj dalej Głupota czy prowokacja?