Stowarzyszenie

Stowarzyszenie powołali działacze opozycji antykomunistycznej i niepodległościowej w czerwcu 1998 r., ponieważ ani pookrągłostołowa „Solidarność, ani władze III RP nie interesowali się losem tych, dzięki którym Polska odzyskała suwerenności. Do chwili obecnej, a mamy już 2020 r. nie znalazł się ani jeden prawicowy polityk czy parlamentarzysta, który z potrzeby serca wspierałby osoby represjonowane.

Represjonowani, jako drugie pokolenie w ostatnim stuleciu skutecznie przyczyniło się do uzyskania przez Polskę niepodległości, a więc zachowało się jak trzeba. Niestety o sprawujących władzę w RP do chwili obecnej tego powiedzieć nie można.

Cele Stowarzyszenia:

Integracja na płaszczyźnie samopomocy wewnątrzśrodowiskowej Stowarzyszenia, organizacja i promowanie aktywnego uczestnictwa członków, osób represjonowanych i szykanowanych, dyskryminowanych, wykluczonych oraz ich rodzin, którzy dotknięci byli represjami w szczególności w latach 1980-1989, a także wcześniejszych w życiu społecznym, politycznym, ekonomicznym, gospodarczym i religijnym o oraz roztaczanie nad nimi opieki,

  1. rehabilitacja osób dotkniętych prześladowaniami, aktywne popieranie ich roszczeń o naprawienie krzywd, jakich doznały w latach 1980-1989, a także wcześniejszych oraz występowanie w sprawie naprawienia krzywd wyrządzonych w latach represji systemu totalitarnego w znaczeniu moralnym i wymiarze materialnym, jak też zabieganie o zabezpieczenie życia na godziwym poziomie,
  2. wszechstronna pomoc członkom Stowarzyszenia i ich rodzinom oraz osobom represjonowanym, które poniosły uszczerbek na zdrowiu w walce o niepodległy byt Państwa Polskiego,
  3. podtrzymywanie, dokumentowanie, upowszechnianie wartości i tradycji ruchu solidarnościowego i niepodległościowego.

Władze Stowarzyszenia:
Zarząd:
Janusz Olewiński – przewodniczący

Andrzej Adamczyk – z-ca przewodniczącego

Ryszard Piekart – sekretarz

Marek Millatii – skarbnik

Elżbieta Jędrzejuk – członek

Komisja Rewizyjna:

Monika Maria Brzezińska – przewodnicząca

Marian Lasek  – sekretarz

Krzysztof Witek – członek