Zarząd

W dniu 31 maja 2022 r. Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych podjął uchwałę na mocy, której rozwiązana została grupa robocza powołana w Warszawie dnia 25 stycznia 2020 r.

Jednocześnie Zarząd nie wyraża zgody na używanie nazwisk członków i władz Stowarzyszenia do wystąpień innych organizacji czy struktur bez wyraźnej zgody Stowarzyszenia.