Dane osobowe

Klauzula informacyjna, dane osobowe

Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych
członków i sympatyków
Ogólnopolskiego Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku w rozumieniu art. 6 ust. 1a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuje się, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych, 08-11 Siedlce ul. Świętojańska 4 lok. 1.
  2. Złożenie deklaracji członkowskiej, uczestniczenie w zadaniach i wszelkich organizowanych przedsięwzięciach jest równoznaczne z wyrażeniem zgodny na przetwarzanie danych osobowych oraz utrwalanie, obróbkę, powielanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku, w tym głosu w materiałach promocyjnych/informacyjnych w celach promocyjnych, informacyjnych, marketingu własnego i public relations, tj. zdjęcia i materiały w tym filmowe dokumentujące działania w zakresie prowadzenia działalności statutowej Stowarzyszenia.
    materiały i dane mogą zostać udostępniane publicznie. Zgoda udzielona jest nieodpłatnie, nieograniczona czasowo i terytorialnie.
  3. Podanie danych osobowych z wizerunkiem włącznie jest dobrowolne.
  4. Odbiorcami szczegółowych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
  5. Pozyskane dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Pan/Pani posiada możliwość dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także wycofania zgody na przetwarzanie danych. W celu skorzystania w powyższych praw należy kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych.
  7. Gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, posiada Pan/Pani możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezydenta Miasta Siedlce.