Komisja Rewizyjna

W dniach 1-15 lutego Komisja przeprowadziła kontrolę działalności stowarzyszenia za 2021 rok.
Komisja w swoim sprawozdaniu m.in. „stwierdza, że gospodarka finansami prowadzona była w sposób prawidłowy zgodnie z wymogami statutowymi oraz przepisami wyższego rzędu, a także z przyjętymi założeniami i oczekiwaniami członków organizacji. Na podstawie par. 37 statutu Komisja Rewizyjna jednogłośnie zatwierdza sprawozdania merytoryczne i finansowe za rok 2021 oraz uchwałę Zarządu dotyczącą przeniesienie środków finansowych na rok 2022 z przeznaczeniem tych środków na cele statutowe i w pełni tę uchwałę popiera”.