APEL

Stowarzyszenie nasze od początku swej działalności przyjęło za podstawowe swoje zadanie doprowadzenie do zapewnienia godnego poziomu życia osobom zasłużonym dla niepodległości Polski.
Uchwalona i nowelizowana czterokrotnie ustawa w przeciągu 5 lat jest daleka od ideału, gdyż nie zapewnia, ani nie gwarantuje życia na godziwym poziomie wielu uprawnionym, o czym stanowi Konstytucja.

Będziemy dążyć do ustawowego zabezpieczenia bytu tym działaczom, którzy utrzymują się wyłącznie ze świadczenia w wys. 441 zł i których żadna ustawa nie obejmuje.

Stowarzyszenie prowadzi też stronę internetową, którą odwiedziło już prawie 174 tysiące osób. Wydajemy też nieregularny biuletyn.

Podkreślamy, że nikt w naszej organizacji nie pobiera wynagrodzenia za swoją pracę, która jest wyłącznie społeczną.

Na tę działalność nie otrzymujemy żadnego wsparcia, ani dotacji. Wszystkie nasze działania w sprawach istotnych dla osób represjonowanych włącznie z wyjazdami, pochłaniają znaczne koszty.

Dlatego też zwracamy się do każdego z Was o przekazywanie symbolicznej złotówki na cele statutowe z dopiskiem „składka na cele statutowe”.

Numer konta bankowego: 13 9194 0007 0000 2613 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Siedlcach, a dla zagranicy (kod swift):  POLUPLPR PL 13 9194 0007 0000 2613 2000 0010  BS Siedlce.

Za okazaną solidarność, dziękujemy.