Nowela ustawy

W związku z projektem ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (druk sejmowy nr. 578) do członków Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny dnia 5 grudnia 2020 r. Stowarzyszenie skierowało wniosek o uwzględnienie w projekcie ustawy wniosków, które po wprowadzeniu w życie przyczynią się do urealnienia emerytur osób represjonowanych z powodów politycznych: wniosek

APEL

Stowarzyszenie nasze od początku swej działalności przyjęło za podstawowe swoje zadanie doprowadzenie do zapewnienia godnego poziomu życia osobom zasłużonym dla niepodległości Polski.
Uchwalona i nowelizowana czterokrotnie ustawa w przeciągu 5 lat jest daleka od ideału, gdyż nie zapewnia, ani nie gwarantuje życia na godziwym poziomie wielu uprawnionym, o czym stanowi Konstytucja.

Będziemy dążyć do ustawowego zabezpieczenia bytu tym działaczom, którzy utrzymują się wyłącznie ze świadczenia w wys. 441 zł i których żadna ustawa nie obejmuje.

Stowarzyszenie prowadzi też stronę internetową, którą odwiedziło już prawie 174 tysiące osób. Wydajemy też nieregularny biuletyn. Czytaj dalej APEL

Działacze ładują akumulatory…

Grupa działaczy opozycji antykomunistycznej w okresie wrzesień – październik 2020 r. przebywała na 21-dniowym leczeniu sanatoryjnym
w Kamieniu Pomorskim. Turnus, który zorganizował Zarząd Stowarzyszenia
był kolejnym wspólnym spędzeniem czasu osób zasłużonych dla niepodległości Polski o bardzo niskich dochodach wahających się w granicach 441 – 2.300 zł.

Na początku pobytu nastąpiło niespodziewane, ale miłe spotkanie kilku uczestników z terenu siedleckiego z abp Andrzejem Dzięgą, metropolitą szczecińsko-kamieńskim, który pochodzi z Diecezji Siedleckiej. Ks. Arcybiskup pobłogosławił uczestników spotkania oraz pozostałe osoby z grona represjonowanych przebywających w Kamieniu Pomorskim.

Wspólny pobyt nie dotyczył tylko różnorodnych kuracji dla ciała, ale też
dla ducha. Czytaj dalej Działacze ładują akumulatory…

List do Premiera

Znowelizowana po raz kolejny ustawa nie była konsultowana z zainteresowanymi, dlatego też nie rozwiązuje problemów bytowych, z którymi boryka się środowisko reprezentowane przez nasze Stowarzyszenie…Premier 3.09.2020

„Podwyżka”

Znowelizowana ustawa o działaczach opozycji… o podwyższeniu emerytury lub renty inwalidzkiej lub z tytułu niezdolności do pracy obowiązywać będzie od 15 października 2020 r.

Osoby zainteresowane załączając decyzję o przyznanym statusie mogą zwrócić się do ZUS z wnioskiem przeliczenie świadczenia: „na podstawie ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 14 września 2020 r. poz. 1578) wnoszę o przeliczenie świadczenia”.  We wniosku należy podać numer świadczenia (emerytury, renty) oraz swoje dane Nasz Dziennik 19.X.2020

Weterani na wakacjach

Gródek Dwór nad Bugiem: cerkiew unicka z XVII w., obecnie rzymsko-katolicki kościół parafialny. Obok kościoła XII-wieczne grodzisko z zachowanym częściowo zarysem wałów obronnych i ośrodek wypoczynkowy na wysokim brzegu Bugu, w którym na przełomie miesiąca sierpnia  i września 2020 r. przebywała grupa niekoncesjonowanych działaczy opozycji niepodległościowej. Pobyt weteranów był możliwy dzięki partnerstwu Fundacji PZU.

1 Czytaj dalej Weterani na wakacjach