Komisja Rewizyjna

W dniach 1-15 lutego Komisja przeprowadziła kontrolę działalności stowarzyszenia za 2021 rok.
Komisja w swoim sprawozdaniu m.in. „stwierdza, że gospodarka finansami prowadzona była w sposób prawidłowy zgodnie z wymogami statutowymi oraz przepisami wyższego rzędu, a także z przyjętymi założeniami i oczekiwaniami członków organizacji. Na podstawie par. 37 statutu Komisja Rewizyjna jednogłośnie zatwierdza sprawozdania merytoryczne i finansowe za rok 2021 oraz uchwałę Zarządu dotyczącą przeniesienie środków finansowych na rok 2022 z przeznaczeniem tych środków na cele statutowe i w pełni tę uchwałę popiera”.

Stan wojenny – 40-rocznica

Rozmowa z Grażyną i Januszem Olewińskimi:

http://podlasie24.pl/siemiatycze/region/40-lat-temu-wprowadzono-w-polsce-stan-wojenny-wraz-z-nim-zaczely-sie-internowania–33c0c.html

Rozmowa z Grażyną i Januszem Olewińskimi

Tygodnik Echo Katolickie  w rocznicę stanu wojennego opublikował ciekawe artykuły oraz zdjęcia z archiwum Grażyny i Janusza Olewińskich:

Strona czołowa: baner rodzinny Państwa Olewińskich i transparent, z którym siedlczanie uczestniczyli na pogrzebie ks. Popiełuszki oraz zdjęcia archiwalne 1.

Rys historyczny – antykomuniści przy parafii św. Stanisława w Siedlcach z biskupem Ordynariuszem Janem Mazurem i proboszczem ks. Mieczysławem Łuszczyńskim 2

Wywiad z przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia: 3

Ks. Stanisław Falkowski – Kapłan Niezłomny: 4

Bohaterowie niezłomni: Stanisław Karpik i Ryszard Piekart: 5

 

Straż Graniczna

Straż graniczna i formacje je wspierające w obronie granic Polski pięknym wzorem patriotyzmu dla polskiej młodzieży.

Straż Graniczna 1  Straż Graniczna 2  Podziękowanie 2

film Wystąpienie z piosenką

https://www.facebook.com/Og%C3%B3lnopolskie-Stowarzyszenie-Internowanych-i-Represjonowanych-452305558165207    https://twitter.com/JanuszOlewinski

Dnia 3 grudnia 2021 r. w godz. 11:00 – 13:00 odbędzie pikieta w Warszawie przy ul. Wiertniczej 58 pod ambasadą Białorusi. Jest to protest przeciwko terrorystycznym akcjom Łukaszenki stosowanym wobec Polski oraz przetrzymywaniu więźniów politycznych.

Spotkanie członków Stowarzyszenia z posłem

W sobotę 6 listopada 2021 r. w Warszawie odbyło się spotkanie zarządu
i komisji rewizyjnej Stowarzyszenia. Na spotkanie zaproszony został poseł Grzegorz Wojciechowski. Dowiedzieliśmy się, iż generalnie brak jest woli politycznej rozwiązania spraw osób represjonowanych.

Postanowiono: wystąpić do sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny z wnioskiem o uwzględnienie w planach pracy Komisji sytuacji ekonomiczno-społecznej weteranów opozycji oraz sporządzić opracowanie nowelizacji ustawy z uwzględnieniem naszych 14 poprawek.

1 2  3  4  5

Sejm

Dnia 14 października 2021 r. przedstawiciele Stowarzyszenia spotkali się w Sejmie z posłem Grzegorzem Wojciechowskim, którego zapoznano z 14-stoma postulatami środowiska represjonowanych i trudną ich sytuacją bytową. Poseł zaproponował wystąpienie z interpelacją ws. ww. postulatów oraz uzyskania informacji o pracach rządu nad poprawą sytuacji osób represjonowanych o najniższych dochodach. W trakcie rozmów dołączyła poseł Anna Kwiecień oferując swoje wsparcie. Poseł G. Wojciechowski przyjął zaproszenie na spotkanie z zarządem i członkami stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 6 listopada br. sejm

 

Zebranie zarządu

Listopadowe zebranie zarządu stowarzyszenia odbędzie się w Warszawie, aby umożliwić dogodny przyjazd członkom z dalszych zakątków kraju. Tematem spotkania będzie realizacja uchwał i postanowień podjętych na walnym zgromadzeniu w sierpniu br. Członkowie, którzy zechcą uczestniczyć w spotkaniu proszeni są o wcześniejszy kontakt. Na spotkanie zaproszeni zostaną, jako goście niektórzy przedstawiciele organizacji represjonowanych z kraju. Uczestnictwo możliwe będzie wyłącznie po uzyskaniu zaproszenia zarządu.