Wakacje na Podkarpaciu

W miesiącu czerwcu 2022 r. przez 21 dni weterani opozycji antykomunistycznej przebywali w Iwoniczu Zdrój na Podkarpaciu wypoczywając i zbierając siły na kolejny , tym razem tylko 19-dniowy wyjazd okresie sierpień – wrzesień na Podhale.

Podziękowanie otrzymane od dyrekcji Iwonicza:

„Bardzo dziękujemy władzom Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych, że to właśnie Uzdrowisko Iwonicz wybrali na pobyt leczniczy dla Członków swojej organizacji.

W czasie 21 dniowego, czerwcowego turnusu, 33 osobową grupę gościliśmy w Sanatorium „Pod Jodłą” oraz w Sanatorium nr IV. Cieszymy się, że nasze zabiegi pomogły uczestnikom odzyskać siły witalne, a pobyt w naszych ośrodkach okazał się miłym i regenerującym wypoczynkiem.

Czytaj dalej Wakacje na Podkarpaciu

Komisja Rewizyjna

W dniach 1-15 lutego Komisja przeprowadziła kontrolę działalności stowarzyszenia za 2021 rok.
Komisja w swoim sprawozdaniu m.in. „stwierdza, że gospodarka finansami prowadzona była w sposób prawidłowy zgodnie z wymogami statutowymi oraz przepisami wyższego rzędu, a także z przyjętymi założeniami i oczekiwaniami członków organizacji. Na podstawie par. 37 statutu Komisja Rewizyjna jednogłośnie zatwierdza sprawozdania merytoryczne i finansowe za rok 2021 oraz uchwałę Zarządu dotyczącą przeniesienie środków finansowych na rok 2022 z przeznaczeniem tych środków na cele statutowe i w pełni tę uchwałę popiera”.

Stan wojenny – 40-rocznica

Rozmowa z Grażyną i Januszem Olewińskimi:

http://podlasie24.pl/siemiatycze/region/40-lat-temu-wprowadzono-w-polsce-stan-wojenny-wraz-z-nim-zaczely-sie-internowania–33c0c.html

Rozmowa z Grażyną i Januszem Olewińskimi

Tygodnik Echo Katolickie  w rocznicę stanu wojennego opublikował ciekawe artykuły oraz zdjęcia z archiwum Grażyny i Janusza Olewińskich:

Strona czołowa: baner rodzinny Państwa Olewińskich i transparent, z którym siedlczanie uczestniczyli na pogrzebie ks. Popiełuszki oraz zdjęcia archiwalne 1.

Rys historyczny – antykomuniści przy parafii św. Stanisława w Siedlcach z biskupem Ordynariuszem Janem Mazurem i proboszczem ks. Mieczysławem Łuszczyńskim 2

Wywiad z przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia: 3

Ks. Stanisław Falkowski – Kapłan Niezłomny: 4

Bohaterowie niezłomni: Stanisław Karpik i Ryszard Piekart: 5

 

Straż Graniczna

Straż graniczna i formacje je wspierające w obronie granic Polski pięknym wzorem patriotyzmu dla polskiej młodzieży.

Straż Graniczna 1  Straż Graniczna 2  Podziękowanie 2

film Wystąpienie z piosenką

https://www.facebook.com/Og%C3%B3lnopolskie-Stowarzyszenie-Internowanych-i-Represjonowanych-452305558165207    https://twitter.com/JanuszOlewinski

Dnia 3 grudnia 2021 r. w godz. 11:00 – 13:00 odbędzie pikieta w Warszawie przy ul. Wiertniczej 58 pod ambasadą Białorusi. Jest to protest przeciwko terrorystycznym akcjom Łukaszenki stosowanym wobec Polski oraz przetrzymywaniu więźniów politycznych.

Spotkanie członków Stowarzyszenia z posłem

W sobotę 6 listopada 2021 r. w Warszawie odbyło się spotkanie zarządu
i komisji rewizyjnej Stowarzyszenia. Na spotkanie zaproszony został poseł Grzegorz Wojciechowski. Dowiedzieliśmy się, iż generalnie brak jest woli politycznej rozwiązania spraw osób represjonowanych.

Postanowiono: wystąpić do sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny z wnioskiem o uwzględnienie w planach pracy Komisji sytuacji ekonomiczno-społecznej weteranów opozycji oraz sporządzić opracowanie nowelizacji ustawy z uwzględnieniem naszych 14 poprawek.

1 2  3  4  5