Nagrobek

Stowarzyszenie proponuje znak na nagrobkach osób zasłużonych dla niepodległości wykonany na kamiennej płycie.