Świadczenie pieniężne

W wyniku intensywnych starań Zarządu Stowarzyszenia przy życzliwym wsparciu Marszałka Marka Kuchcińskiego, w rocznicę 25-lecia Stowarzyszenia, Sejm w dniu 13 lipca 2023 r. przegłosował poprawkę do ustawy o działaczach opozycji… , na mocy której świadczenie pieniężne wyniesie 1588, 44 zł.

DO  OBEJRZENIA od minuty 19:34:

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/transmisje_arch.xsp?rok=2023#537715B50AB58AD3C12589E40032509F – nagranie (profesjonalne)

Po wejściu w życie wyższego świadczenia pieniężnego emeryci i renciści ze statusem wraz ze świadczeniem wyrównawczym będą otrzymywali na rękę kwotę 4 265,32 zł.