Jubileusz 25-lecia

Oglądaj:

https://youtu.be/WyfqvPouwY0

https://youtu.be/Bl1E5QG-a1o

https://youtu.be/twouGuqb3e0

https://youtu.be/y2zkjN7bsSE

https://youtu.be/WW46q48WJ94

Konferencja1 Konferencja 2

Nasz dziennik z dnia 28 sierpnia 2023 r.:  Nasz dziennik, 28.08.2023  Konferencja 3Konferencja 4relikwierelikwie 6sanktuariumsanktuarium (5)akt zawierzeniaakt zawierzenia 2BiskupinGórskRMPark Pamięci narodowejtama we Włocławku 4ToruńToruń 4akademikakademik1akademik 2akademik3w drodze

Bogaty i urozmaicony program zadania pn. „Patriotyczny rajd upamiętniający walkę o niepodległość i jej ofiary w tym męczeństwo ks. Jerzego Popiełuszki”, poprzez sfinansowanie z własnych środków Partnera Fundacji PZU w znaczącej mierze przyczynił się do zrealizowania przedsięwzięcia. Projekt zrealizowany został także dzięki darowiźnie Fundacji PGE, finansowaniu przez Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Miasto Toruń, Przedsiębiorstwo Usług Technicznych „INTERCOR” w Zawierciu, Podlaskiej Fundacji Rozwoju Ruchów Chrześcijańsko-Demokratycznych w Siedlcach, Fundacji Promocji „Solidarności”, PKP Cargo Service, Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” w Szczecinie, „S” Polimex Mostostal w Siedlcach, Banku Spółdzielczego Siedlcach, Starostwa Powiatowego w Siedlcach, „S” Region Mazowsze oraz Pana Marcina Bryndy ze Szwajcarii – za wsparcie i pomoc bardzo serdecznie dziękujemy.

Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem o. Grzegorza Moja za nieocenioną pomoc w profesjonalnym przygotowaniu obchodów jubileuszu Stowarzyszenia, otwartość i troskę o detale organizacyjne;

Pani Katarzyny Cegielskiej za profesjonalne przeprowadzenie konferencji;

o. Zdzisława Klafki rektora AKSiM za serdeczne przyjęcie i umożliwienie zorganizowania obchodów jubileuszu Stowarzyszenia w murach AKSiM, za słowa skierowane pod naszym adresem na Konferencji oraz wygłoszone Słowo Boże w czasie Mszy św.

Podziękowania składamy także kierownictwu akademika i stołówki za godne nas przyjęcie.

Serdecznie dziękujemy Kustoszowi sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II o. Andrzejowi Laskoszowi za odprawione Msze św. i głoszenie Słowa Bożego.

Szczególne i bardzo serdeczne podziękowania kierujemy pod adresem patronów medialnych: Radia Maryja, TV Trwam i Naszego Dziennika za medialny patronat i rzetelny przekaz z przebiegu uroczystości jubileuszowych.

Listy władz pod adresem Stowarzyszenia: Premier  Kaczyński I Kaczyński II Kuchciński min. Czarnek

Rozmowy niedokończone: Solidarność – losy internowanych i represjonowanych cz. I – RadioMaryja.pl

Rozmowy niedokończone: Solidarność – losy internowanych i represjonowanych cz. II – RadioMaryja.pl

https://www.radiomaryja.pl/multimedia/informacje-dnia-09-08-2023-20-00/       od min. 1317  do 1550

https://www.radiomaryja.pl/informacje/aksim-konferencja-z-okazji-25-lecia-powstania-ogolnopolskiego-stowarzyszenia-internowanych-i-represjonowanych/

https://www.radiomaryja.pl/informacje/w-murach-aksim-odbyly-sie-uroczystosci-25-lecia-istnienia-ogolnopolskiego-stowarzyszenia-internowanych-i-represjonowanych/

https://bydgoszcz.tvp.pl/71911717/w-toruniu-obchodzono-25lecie-ogolnopolskiego-stowarzyszenia-internowanych-i-represjonowanych

https://bydgoszcz.ipn.gov.pl/byd/aktualnosci/188064,Jubileuszowa-konferencja-25-lecia-powstania-Ogolnopolskiego-Stowarzyszenia-Inter.html

https://www.radiomaryja.pl/informacje/w-murach-aksim-odbyly-sie-uroczystosci-25-lecia-istnienia-ogolnopolskiego-stowarzyszenia-internowanych-i-represjonowanych/

https://naszdziennik.pl/polska-kraj/281083,pamiec-o-internowanych-i-represjonowanych.html

https://naszdziennik.pl/polka-kraj/280049,spotkanie-patriotyczne.html

Jubileusz 25-lecia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych połączony z patriotycznym rajdem odbywał się będzie w dniach 8 – 19 sierpnia 2023 r. wyłącznie za imiennymi zaproszeniami.

Program przewiduje otwarcie rajdu uroczystą konferencją, wystąpienia gości i przewodniczącego zarządu Stowarzyszenia, wręczenie odznaczeń: Medali Odzyskanej Niepodległości, Pro Patria i Pro Publico Bono. Po obiedzie nastąpi występ Jana Pietrzaka i jego zespołu.

Natomiast o godz. 1800 w sanktuarium MB Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II odprawiona zostanie Msza św., podczas której w relikwiarzu i ampułce przekazane zostaną relikwie Błogosławionych Męczenników Podlaskich.

        

Po mszy złożony zostanie akt zawierzenia Matce Bożej osób represjonowanych i naszych rodzin:  Akt zawierzenia

W kolejnych dniach uczestnicy zwiedzać będą miejsca pamięci narodowej w Toruniu i okolicy w tym Górsk i tamę we Włocławku tj. miejsca kaźni ks. Jerzego Popiełuszki.

Bogaty i urozmaicony program jubileuszu i rajdu jest realizowany dzięki sfinansowaniu projektu ze środków Fundacji PZU

     

                       

       Miasto Toruń

Starostwo Powiatowe w Siedlcach

oraz wsparciu finansowym Fundacji Promocji „Solidarności” Podlaskiej Fundacji Rozwoju Ruchów Chrześcijańsko-Demokratycznych, Marcina Bryndy, Banku Spółdzielczego w Siedlcach, NSZZ „S” Komisji Międzyzakładowej Nr 36 Polimex Mostostal w Siedlcach.

Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem patronów medialnych: Radia Maryja, TV Trwam, Naszego Dziennika