Urząd Kombatantów

W dniu 22 lutego przedstawiciele Stowarzyszenia spotkali się z szefem Urzędu Kombatantów. Tematem rozmów były przygotowania do jubileuszu Stowarzyszenia, które odbywać się będą w Toruniu. Omówiono sprawy dotyczące złożonego wniosku dotacyjnego oraz wręczenia przyznanych odznaczeń państwowych i resortowych. Poruszono także temat niesatysfakcjonującego zabezpieczenia materialnego osób represjonowanych. Stowarzyszenie przedstawiło propozycje wysokości świadczenia wyrównawczego i finansowego, jako najistotniejszych punktów. Omówione zostały kolejne wnioski do ustawy. Po dyskusji uzgodniono, że Stowarzyszenia doprecyzuje propozycje zmian w poszczególnych paragrafach ustawy. Spotkanie odbyło się w przychylnej atmosferze.  4