Spotkanie z Marszałkiem

W dniu 20 czerwca 2023 r. w kancelarii Premiera w Warszawie odbyło się spotkanie zarządu stowarzyszenia z marszałkiem Markiem Kuchcińskim pełniącym obowiązki szefa Kancelarii Premiera. W trakcie spotkania została przedstawiona sytuacja osób represjonowanych i działaczy opozycji antykomunistycznej po 6-krotnej nowelizacji ustawy. Wręczyliśmy projekt nowelizacji zawierający siedem poprawek (patrz: biuletyn nr 59). Za priorytet uznaliśmy podniesienie wysokości świadczenia pieniężnego oraz dla współmałżonka po śmierci osoby uprawnionej. Nasze propozycje spotkały się ze zrozumieniem szczególności dotyczące wysokości świadczenia. Pan M. Kuchciński przyznał, że dotychczasowe świadczenie pieniężne jest wyjątkowo niskie. Zapewnił podjęcie prac nad nowelizacją ustawy z uwzględnieniem także i pozostałych naszych wniosków. O wynikach prac mamy zostać poinformowani

Zdjęcia: 10   20   26  56