List otwarty z 2017 r.

List otwarty z 2017 r. opracowany na podstawie dokumentów stowarzyszenia: List otwarty, 22.02.2017 rok

 

 

List otwarty.

 

Niżej podpisani działacze i przedstawiciele organizacji niepodległościowych, patriotycznych oraz antykomunistycznych pragniemy zwrócić uwagę rządzącym, że od 27 lat – zgodnie z art. 19 Konstytucji RP – występujemy o ustawowe uregulowanie problemów weteranów opozycji niepodległościowej. Lecz grzech zaniedbania uparcie kontynuowany przez te elity wobec swoich dobrodziejów jest zadziwiający.

Uchwalona w dniu 20 marca 2015 r. ustawa o działaczach op9zycji antykomunistycznej oraz

osobach represjonowanych z powodów politycznych jest legislacyjnym bublem, a jej nowelizacja – zalegająca w sejmowej zamrażarce – tegoż bubla nędzną okrasą.

Ewentualna nowelizacja ustawy i przyznanie weteranom 400,- zł będzie dla beneficjentów tylko urągowiskiem. Nie poprawi bowiem im bytu, nie pozwoli godniej żyć.

Obniżenie – i to najwcześniej od miesiąca października br. – emerytur funkcjonariuszom Służby Bezpieczeństwa PRL nie zrujnuje im życia, nie zniszczy ich biznesów. Wysokie emerytury zachowają także komendanci wojewódzcy MO oskarżeni o popełnienie zbrodni komunistycznych, stanowiących jednocześnie zbrodnie przeciwko ludzkości, skazani prawomocnymi wyrokami sądowymi. Osobnicy ci wysługując się moskiewskim lokajom świadomie i aktywnie zwalczali patriotów działających na rzecz niepodległości Polski. Na czym polegała praca w SB? Polegałam. in. na biciu, inwigilacji, kłamstwie, obelgach, podstępie, pomówieniach, prowokacji, przewrotności, szczuciu jednych na drugich, szantażu, zastraszaniu, zbrodni, znęcaniu się fizycznym i psychicznym, zdradzie kraju, pracy dla obcego mocarstwa w obronie komunistycznych aparatczyków i przestępców.

Jedno jest pewne: obniżenie im emerytur czyli tzw. akt „sprawiedliwości dziejowej” zapewni błogie i dobre samopoczucie jedynie rządzącym elitom za „kawał dobrej roboty”.

Razi nas jednak fakt, że do tej pory nie została zachowana jakakolwiek rozsądna proporcja między oprawcami, a ofiarami bezprawia.

Przypominamy niektóre daty pism i apeli kierowanych do elit pookrągłostołowych począwszy od 1990 r.:

– do Premiera RP: m.in. w dniach: 30.06.1999 r., 27.03.2000 r., 19.06.2000 r., w miesiącu sierpniu 2000 r., 4.08.2000 r., 8.08.2000 r., 7.07.2000 r., 3.08.2000 r., 4.08.2000 r., 13.11.2000 r.,

5.02.200lr., 20.02.2001 r., 14.03.2001 r., 28.05.2001 r., 4.06.2001 r., 11.06.2001 r., 29.06.2001r.,

2.07.2001 r., 9.07.2001 r., 16.07.2001 r., 17.08.2001 r., 25.10.2001 r., 1.03.2002 r,, 7.05.2002 r.,

8.05.2002 r., 29.07.2002 r., 1.08.2002 r., 2.08.2002r., 13.09.2002 r., 25.11.2002 r., 4.02.2003 r.,

4.03.2003 r., 20.07.2003 r., 13.12.2005r., 28.02.2006 r., 15.05.2006 r., 13.09.2006r., 17.11.2006 r.,

1.12.2006 r., 23.06.2007 r., 21.11.2007 r., 13.03.2008 r., 3.08.2008 r., 5.09.2008 r., 24.03.2009r.,

8.06.2009 r., 20.06.2009 r., 24.06.2009 r., 14.10.2009 r., 13.12.2009 r., 17.03.2010r., 22.03.2010 r.,

17.10.2010 r., 5.01.2015 r., 26.02.2015 r., 23.06.2016 r., 25.06.2016r., 31.08.2016 r., 31.01.2017 r.,

– do Ministra Sprawiedliwości;       10.11.1993 r., 16.01.1998 r., 17.02.1998 r., 18.07.2000 r.,

12.06.2001 r.,  13.12.2005  r.,  21.02.2006  r.,  15.03.2006  r.,  18.05.2007  r.,  30.01.2008  r.,

30.0l.2009r., 19.06.2013 r., 1.12.2016 r., 31.01.2017 r.,

– do Ministra Pracy i Polityki Społecznej; 10.11.1993 r., 23.07.1999 r., 4.06.2001 r., 12.06.2001r., 21.02.2006 r., 13.09.2006 r., 5.01.2007 r., 21.05.2007 r., 15.01.2009 r., 20.012009 r., 23.l l.2009r.,

20.07.201lr., 31.08.2016 r.

– do Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych; 24.01.1991 r., 17.02.1998 r., 17.11.2006  r.,  21.05.2007  r.,  23.06.2007  r.,  15.01.2009  r.,  19.03.2010  r.,  20.07.2011  r.,

15.04.2013r., 12.11.2013 r., 30.12.2013 r., 2.04.2014 r., 1.09.2014 r., 24.02.2016 r., 13.05.2016r.,

7.06.2016 r., 15.06.2016 r., 22.06.2016 r., 2.07.2016 r., 2.09.2016 r.,

-do Ministra Spraw Wewnętrznych np. w miesiącu styczniu 1998r., 17.02.1998 r., 19.03.2010 r., 30.04.2016r.,31.08.2016 r., ale bez rezultatu.

 

 

 

 

– do Prezydenta RP: 10.09.1993 r., 17.01.1996 r., 9.01.1998 r., 30.06.1999 r., 28.11.1999 r.,

20.03.2000  r., 19.06.2000 r.,  w miesiącu  sierpniu  2000  r., 13.07.2001  r., 25.10.2001  r.,

15.02.2002r., 17.02.2002 r., 1.08.2002 r., 24.01.2005 r., 28.04.2005 r., 13.12.2005 r., 21.02.2006r.,

15.05.2006 r., 20.05.2006 r., 20.06.2006., 26.06.2006 r., 28.08.2006 r., 9.09.2006r., 17.11.2006 r.,

12.12.2006  r.,  28.12.2006  r.,  23.06.2007  r.,  29.12.2008  r.,  20.06.2009  r.,  14.10.2010  r.,

10.02.2014r., 4.01.2015 r., 26.02.2015 r., 5.036.2016 r., 13.01.2017 r., 20.02.2017 r.

– do Marszałków Sejmu i Senatu: 10.11.1993 r., 23.09.1994 r., 9.01.1998 r., 17.02.1998 r., 30.06.1999 r., 20.03.2000 r., w miesiącu sierpniu 2000 r., 25.10.2000 r., 2.11.2000 r., 20.02.2001r.,

14.03.2001 r., 10.04.2001 r., 9.05.2001 r., 4.06.2001 r., 9.07.2001 r., 25.10.2001 r., 15.02.2002 r.,

4.04.2002r., 1.08.2002 r., 19.05.2004 r., 24.01.2005 r., 13.12.2005 r., 2.03.2006 r., 11.04.2006 r.,

3.05.2006 r., 15.05.2006 r., 9.09.2006 r., 17.11.2006 r., 6.01.2007 r,:., 23.06.2007 r., 21.11.2007 r.,

20.09.2008r., 13.10.2008 r., 23.10.2008 r., 8.06.2009 r., 13.03.2010 r., 7.05.2010r., 15.10.2010 r.,

17.10.2010 r., 26.03.2013 r., 31.08.2013 r., 1.10.2013 r., 7.12.2013 r., 13.01.2014r., 25.02.2014 r.,

21.03.2014 r., 28.06.2014 r., 26.09.2014 r., 15.10.2014 r., 26.02.2015 r., 5.04.2016 r., 20.05.2016 r.,

23.05.2016 r., 25.06.2016r.,31.01.2017 r., 2.02.2017 r., 10.02.2017 r.

– do Klubów Parlamentarnych: 9.01.1998 r., 30.06.1999 r., 6.12.1999 r., 30.05.2000 r.,

12.07.2000r., 2.11.2000 r., 13.11.2000 r., 14.03.2001 r., 2.06.2001r., 4.06.2001 r., 6.01.2001r.,

31.08.2001 r., 18.02.2002 r., 27.02.2002r., 9.04.2002 r., 17.04.2003 r., 25.02.2004 r., 25.03.2004r.,

7.04.2004 r., 25.04.2004 r., 3.03.2005 r., 8.03.2005 r., 7.05.2005 r., 13.12.2005 r., 23.01.2006 r.,

15.03.2006 r., 17.05.2006 r., 22.06.2006 r., 18.06.2013 r. 19.07.2013 r., 27.08.2013r., 18.09.2013 r.,

4.11.2013 r., 25.03.2016 r.,

– do komisji sejmowych i senackich: 23.07.1990 r., 9.01.1998 r., 17.02.1998 r., 27.08.2001 r., 25.02.2004 r., 25.03.2004 r., 2.03.2006 r., 9.09.2006 r., 17.11.2006 r., 23.06.2007 r., 20.09.2008r.,

12.01.2009 r., 15.10.2009 r., 19.04.2010 r., 17.06.2010r., 1.10.2013 r., 6.12.2013 r., 13.01.2014 r.,

17.03.2014 r., 22.03.2014 r., 30.03.2014 r., 1.05.2014 r., 24.06.2014 r., 27.06.2014 3.07.2014 r.,

18.12.2014 r., 17.01.2015 r., 21.01.2015 r., 28.01.2015 r., 3.02.2015 r., 5.02.2015 r., 26.02.2015 r.,

1.06.2015 r., 17.11.2015 r., 25.03.2016 r., 14.05.2016 r., 8.06.2016 r., 10.06.2016 r., 15.06.2016 r.,

17.06.2016r., 22.06.2016 r., 31.08.2016 r., 21.09.2016 r., 29.09.2016 r., 24.10.2016 r., 26.11.2016r.,

31.01.2017 r.,

parlamentarzyści: od 1990 r. do 2017 r. – niezliczona ilość apeli, listów, oświadczeń i pism.

Mimo wieloletnich naszych zabiegów i niezliczonych apeli, listów, pism i monitów adresowanych do najwyższych instancji, do dnia dzisiejszego byt tych, którzy wywalczyli niepodległość Ojczyzny systematycznie się pogarsza.

W PRL-u wmówiono ludziom, że prawdziwy patriota i obrońca Ojczyzny winien żyć w jak najgorszych warunkach. I tę „prawdę” pieczołowicie pielęgnują elity III RP.

Młodzi ludzie patrząc na nas pytają, czy warto poświęcać się na rzecz niepodległej Polski, czy raczej być katem i oprawcą? Ci pierwsi bowiem są karani i dyskryminowani w świetle obowiązujących przepisów prawnych, ci drudzy sowicie nagradzani.

Oby nie doszło do tego, że dopiero po następnych kilkudziesięciu latach będziemy szukać i czcić weteranów po odkrytych grobach podobnie, jak dziś czynimy to z „Żołnierzami Wyklętymi”.

Chociaż zachowaliśmy się ,Jak trzeba”, to zamiast godnego życia i „dobrą zmianę” możemy oczekiwać jedynie godnej śmierci – z honorem, ale w ubóstwie.

Kończąc niniejszy list przytaczamy – ku pamięci rządzącym – fragment z Dziadów A. Mickiewicza: ,,Jeśli ja zapomnę o nich, Ty Boże na niebie zapomnij o mnie”.

 1. Janusz Olewiński – przewodniczący Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych z siedzibą w Siedlcach, działacz niepodległościowy, antykomunista, internowany: Biała Podlaska, Włodawa, Lublin, Kwidzyn, więzień polityczny PRL, członek Mazowieckiej Rady Konsultacyjnej Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych,
 2. Andrzejewski Zbigniew – przewodniczący KPN Delegatura Siedlce, działacz niepodległościowy, EMP Mannheim – przewodniczący (Emigracja Młodej Polski),
 3. Barański Paweł – Szczecin, Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych w Szczecinie, internowany działacz niepodległościowy,

 

 

 

 

 

 • Bardon Bogusław – Opole, przewodniczący Komitetu Praworządności Społecznej, więzień polityczny PRL, represjonowany;
 • Bracka Tomasz Roman – Więcbork, prezes Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Więcborku, redaktor naczelny „Gazety więcborskiej”, działacz opozycji antykomunistycznej solidarności i FMW,
 • Bzdyl Krzysztof – prezes Związku Konfederatów Polski Niepodległej 1979-89, uczestnik ROPCiO, współzałożyciel KPN w 1979 roku, internowany, więzień polityczny PRL, członek Prezydium Zarządu Okręgu Małopolska, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej,
 • Choina Krzysztof – internowany, przewodniczący Lubelskiej Rady Konsultacyjnej,
 • Cybula-Borowińska Alina – Warszawa,                                          prezes Stowarzyszenia Kobiet Internowanych, Więzionych, Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Mazowsze,
 • Dudkiewicz Tadeusz – Radomsko, prezes Towarzystwa Patriotycznego „Radomsko”, internowany, represjonowany z powodów politycznych,
 • Gajkowski Adam – Australia, prezes Stowarzyszenia Nasza Polonia, więzień polityczny,
 • Jakóbowska Hanna    –    Warszawa,     przewodnicząca                        Stowarzyszenia                 Polskiej Partii Niepodległościowej Członków i Współpracowników,
 • Kałudziński Władysław – prezes Stowarzyszenia Represjonowanych „Pro Patria” w Olsztynie,
 • Kądziela Barbara- przewodnicząca Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 195689,
 • Klebach Krzysztof- Będzin, przewodniczący klubu gazety polskiej,
 • Klessa Edwin – Trzcianka, działacz antykomunistyczny, sekretarz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych Oddział w Pile,
 • Konkel Józef – Rzeszów, przewodniczący Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym woj. Podkarpackiego, członek Podkarpackiej Rady Konsultacyjnej,
 • Korona Daniel Alain – prezes Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956-89, działacz struktur podziemnych m.in. GWS, NZS na SGPiS, współpracownik działu zagranicznego NSZZ „Solidarność” Regionu Mazowsze,
 • Kraszewski Tomasz – Puławy, prezes Zarządu Puławskiego Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w stanie wojennym,
 • Krztoń Marian – Rzeszów, przewodniczący Podkarpackiej Rady Konsultacyjnej,
 • Miernik       Zygmunt       –                              prezes                  Stowarzyszenia  Weteranów                  NIEZŁOMNI,   działacz niepodległościowy, więzień politycz;ny PRL i III RP,
 • Nowakowski     Krzysztof                 –                          przewodniczący Klubu                      Więzionych                          Internowanych  i Represjonowanych w Białymstoku,
 • Perchel Paweł – prezes Stowarzyszenia „Wolni i Solidarni 1980-1989” w Starachowicach, działacz opozycji antykomunistycznej,
 • Pioterek Grzegorz – Kraków, prezes Stowarzyszenia „Bóg-Honor-Ojczyzna”, działacz podziemnej Solidarności,
 • Raczycki Jan – prezes Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w PRL „PRZYMIERZE” w Bydgoszczy,
 • Rakocz Anna – Częstochowa, przewodnicząca Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Represjonowanych w Stanie Wojennym, więzień polityczny PRL,
 • Sekuła Julian – prezes Zarządu Stowarzyszenia FMO i Ich Rodzin Represjonowanych w PRL „Godność”,
 • Stolarzewicz Antoni – Płaza, działacz opozycji antykomunistycznej,
 • Słomka Adam – prezes Konfederacji Polski Niepodległej, działacz niepodległościowy, więzień polityczny PRL,
 • Słowik Barbara – przewodnicząca Klubu Gazety Polskiej w Dąbrowie Górniczej,
 • Stopa Jerzy – prezes Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Świętokrzyskiego,
 • Szczygłowski Roman – Radomsko, Stowarzyszenie „Powiedzieć Prawdę”, internowany,
 • Waśniewski Tadeusz – prezes Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego Oddział VII Białystok, więzień polityczny PRL,

 

 

List otwarty.

 

Niżej podpisani działacze i przedstawiciele organizacji niepodległościowych, patriotycznych oraz antykomunistycznych pragniemy zwrócić uwagę rządzącym, że od 27 lat – zgodnie z art. 19 Konstytucji RP – występujemy o ustawowe uregulowanie problemów weteranów opozycji niepodległościowej. Lecz grzech zaniedbania uparcie kontynuowany przez te elity wobec swoich dobrodziejów jest zadziwiający.

Uchwalona w dniu 20 marca 2015 r. ustawa o działaczach op9zycji antykomunistycznej oraz

osobach represjonowanych z powodów politycznych jest legislacyjnym bublem, a jej nowelizacja – zalegająca w sejmowej zamrażarce – tegoż bubla nędzną okrasą.

Ewentualna nowelizacja ustawy i przyznanie weteranom 400,- zł będzie dla beneficjentów tylko urągowiskiem. Nie poprawi bowiem im bytu, nie pozwoli godniej żyć.

Obniżenie – i to najwcześniej od miesiąca października br. – emerytur funkcjonariuszom Służby Bezpieczeństwa PRL nie zrujnuje im życia, nie zniszczy ich biznesów. Wysokie emerytury zachowają także komendanci wojewódzcy MO oskarżeni o popełnienie zbrodni komunistycznych, stanowiących jednocześnie zbrodnie przeciwko ludzkości, skazani prawomocnymi wyrokami sądowymi. Osobnicy ci wysługując się moskiewskim lokajom świadomie i aktywnie zwalczali patriotów działających na rzecz niepodległości Polski. Na czym polegała praca w SB? Polegałam. in. na biciu, inwigilacji, kłamstwie, obelgach, podstępie, pomówieniach, prowokacji, przewrotności, szczuciu jednych na drugich, szantażu, zastraszaniu, zbrodni, znęcaniu się fizycznym i psychicznym, zdradzie kraju, pracy dla obcego mocarstwa w obronie komunistycznych aparatczyków i przestępców.

Jedno jest pewne: obniżenie im emerytur czyli tzw. akt „sprawiedliwości dziejowej” zapewni błogie i dobre samopoczucie jedynie rządzącym elitom za „kawał dobrej roboty”.

Razi nas jednak fakt, że do tej pory nie została zachowana jakakolwiek rozsądna proporcja między oprawcami, a ofiarami bezprawia.

Przypominamy niektóre daty pism i apeli kierowanych do elit pookrągłostołowych począwszy od 1990 r.:

– do Premiera RP: m.in. w dniach: 30.06.1999 r., 27.03.2000 r., 19.06.2000 r., w miesiącu sierpniu 2000 r., 4.08.2000 r., 8.08.2000 r., 7.07.2000 r., 3.08.2000 r., 4.08.2000 r., 13.11.2000 r.,

5.02.200lr., 20.02.2001 r., 14.03.2001 r., 28.05.2001 r., 4.06.2001 r., 11.06.2001 r., 29.06.2001r.,

2.07.2001 r., 9.07.2001 r., 16.07.2001 r., 17.08.2001 r., 25.10.2001 r., 1.03.2002 r,, 7.05.2002 r.,

8.05.2002 r., 29.07.2002 r., 1.08.2002 r., 2.08.2002r., 13.09.2002 r., 25.11.2002 r., 4.02.2003 r.,

4.03.2003 r., 20.07.2003 r., 13.12.2005r., 28.02.2006 r., 15.05.2006 r., 13.09.2006r., 17.11.2006 r.,

1.12.2006 r., 23.06.2007 r., 21.11.2007 r., 13.03.2008 r., 3.08.2008 r., 5.09.2008 r., 24.03.2009r.,

8.06.2009 r., 20.06.2009 r., 24.06.2009 r., 14.10.2009 r., 13.12.2009 r., 17.03.2010r., 22.03.2010 r.,

17.10.2010 r., 5.01.2015 r., 26.02.2015 r., 23.06.2016 r., 25.06.2016r., 31.08.2016 r., 31.01.2017 r.,

– do Ministra Sprawiedliwości;       10.11.1993 r., 16.01.1998 r., 17.02.1998 r., 18.07.2000 r.,

12.06.2001 r.,  13.12.2005  r.,  21.02.2006  r.,  15.03.2006  r.,  18.05.2007  r.,  30.01.2008  r.,

30.0l.2009r., 19.06.2013 r., 1.12.2016 r., 31.01.2017 r.,

– do Ministra Pracy i Polityki Społecznej; 10.11.1993 r., 23.07.1999 r., 4.06.2001 r., 12.06.2001r., 21.02.2006 r., 13.09.2006 r., 5.01.2007 r., 21.05.2007 r., 15.01.2009 r., 20.012009 r., 23.l l.2009r.,

20.07.201lr., 31.08.2016 r.

– do Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych; 24.01.1991 r., 17.02.1998 r., 17.11.2006  r.,  21.05.2007  r.,  23.06.2007  r.,  15.01.2009  r.,  19.03.2010  r.,  20.07.2011  r.,

15.04.2013r., 12.11.2013 r., 30.12.2013 r., 2.04.2014 r., 1.09.2014 r., 24.02.2016 r., 13.05.2016r.,

7.06.2016 r., 15.06.2016 r., 22.06.2016 r., 2.07.2016 r., 2.09.2016 r.,

-do Ministra Spraw Wewnętrznych np. w miesiącu styczniu 1998r., 17.02.1998 r., 19.03.2010 r., 30.04.2016r.,31.08.2016 r., ale bez rezultatu.

 

 

 

 

– do Prezydenta RP: 10.09.1993 r., 17.01.1996 r., 9.01.1998 r., 30.06.1999 r., 28.11.1999 r.,

20.03.2000  r., 19.06.2000 r.,  w miesiącu  sierpniu  2000  r., 13.07.2001  r., 25.10.2001  r.,

15.02.2002r., 17.02.2002 r., 1.08.2002 r., 24.01.2005 r., 28.04.2005 r., 13.12.2005 r., 21.02.2006r.,

15.05.2006 r., 20.05.2006 r., 20.06.2006., 26.06.2006 r., 28.08.2006 r., 9.09.2006r., 17.11.2006 r.,

12.12.2006  r.,  28.12.2006  r.,  23.06.2007  r.,  29.12.2008  r.,  20.06.2009  r.,  14.10.2010  r.,

10.02.2014r., 4.01.2015 r., 26.02.2015 r., 5.036.2016 r., 13.01.2017 r., 20.02.2017 r.

– do Marszałków Sejmu i Senatu: 10.11.1993 r., 23.09.1994 r., 9.01.1998 r., 17.02.1998 r., 30.06.1999 r., 20.03.2000 r., w miesiącu sierpniu 2000 r., 25.10.2000 r., 2.11.2000 r., 20.02.2001r.,

14.03.2001 r., 10.04.2001 r., 9.05.2001 r., 4.06.2001 r., 9.07.2001 r., 25.10.2001 r., 15.02.2002 r.,

4.04.2002r., 1.08.2002 r., 19.05.2004 r., 24.01.2005 r., 13.12.2005 r., 2.03.2006 r., 11.04.2006 r.,

3.05.2006 r., 15.05.2006 r., 9.09.2006 r., 17.11.2006 r., 6.01.2007 r,:., 23.06.2007 r., 21.11.2007 r.,

20.09.2008r., 13.10.2008 r., 23.10.2008 r., 8.06.2009 r., 13.03.2010 r., 7.05.2010r., 15.10.2010 r.,

17.10.2010 r., 26.03.2013 r., 31.08.2013 r., 1.10.2013 r., 7.12.2013 r., 13.01.2014r., 25.02.2014 r.,

21.03.2014 r., 28.06.2014 r., 26.09.2014 r., 15.10.2014 r., 26.02.2015 r., 5.04.2016 r., 20.05.2016 r.,

23.05.2016 r., 25.06.2016r.,31.01.2017 r., 2.02.2017 r., 10.02.2017 r.

– do Klubów Parlamentarnych: 9.01.1998 r., 30.06.1999 r., 6.12.1999 r., 30.05.2000 r.,

12.07.2000r., 2.11.2000 r., 13.11.2000 r., 14.03.2001 r., 2.06.2001r., 4.06.2001 r., 6.01.2001r.,

31.08.2001 r., 18.02.2002 r., 27.02.2002r., 9.04.2002 r., 17.04.2003 r., 25.02.2004 r., 25.03.2004r.,

7.04.2004 r., 25.04.2004 r., 3.03.2005 r., 8.03.2005 r., 7.05.2005 r., 13.12.2005 r., 23.01.2006 r.,

15.03.2006 r., 17.05.2006 r., 22.06.2006 r., 18.06.2013 r. 19.07.2013 r., 27.08.2013r., 18.09.2013 r.,

4.11.2013 r., 25.03.2016 r.,

– do komisji sejmowych i senackich: 23.07.1990 r., 9.01.1998 r., 17.02.1998 r., 27.08.2001 r., 25.02.2004 r., 25.03.2004 r., 2.03.2006 r., 9.09.2006 r., 17.11.2006 r., 23.06.2007 r., 20.09.2008r.,

12.01.2009 r., 15.10.2009 r., 19.04.2010 r., 17.06.2010r., 1.10.2013 r., 6.12.2013 r., 13.01.2014 r.,

17.03.2014 r., 22.03.2014 r., 30.03.2014 r., 1.05.2014 r., 24.06.2014 r., 27.06.2014 3.07.2014 r.,

18.12.2014 r., 17.01.2015 r., 21.01.2015 r., 28.01.2015 r., 3.02.2015 r., 5.02.2015 r., 26.02.2015 r.,

1.06.2015 r., 17.11.2015 r., 25.03.2016 r., 14.05.2016 r., 8.06.2016 r., 10.06.2016 r., 15.06.2016 r.,

17.06.2016r., 22.06.2016 r., 31.08.2016 r., 21.09.2016 r., 29.09.2016 r., 24.10.2016 r., 26.11.2016r.,

31.01.2017 r.,

parlamentarzyści: od 1990 r. do 2017 r. – niezliczona ilość apeli, listów, oświadczeń i pism.

Mimo wieloletnich naszych zabiegów i niezliczonych apeli, listów, pism i monitów adresowanych do najwyższych instancji, do dnia dzisiejszego byt tych, którzy wywalczyli niepodległość Ojczyzny systematycznie się pogarsza.

W PRL-u wmówiono ludziom, że prawdziwy patriota i obrońca Ojczyzny winien żyć w jak najgorszych warunkach. I tę „prawdę” pieczołowicie pielęgnują elity III RP.

Młodzi ludzie patrząc na nas pytają, czy warto poświęcać się na rzecz niepodległej Polski, czy raczej być katem i oprawcą? Ci pierwsi bowiem są karani i dyskryminowani w świetle obowiązujących przepisów prawnych, ci drudzy sowicie nagradzani.

Oby nie doszło do tego, że dopiero po następnych kilkudziesięciu latach będziemy szukać i czcić weteranów po odkrytych grobach podobnie, jak dziś czynimy to z „Żołnierzami Wyklętymi”.

Chociaż zachowaliśmy się ,Jak trzeba”, to zamiast godnego życia i „dobrą zmianę” możemy oczekiwać jedynie godnej śmierci – z honorem, ale w ubóstwie.

Kończąc niniejszy list przytaczamy – ku pamięci rządzącym – fragment z Dziadów A. Mickiewicza: ,,Jeśli ja zapomnę o nich, Ty Boże na niebie zapomnij o mnie”.

 1. Janusz Olewiński – przewodniczący Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych z siedzibą w Siedlcach, działacz niepodległościowy, antykomunista, internowany: Biała Podlaska, Włodawa, Lublin, Kwidzyn, więzień polityczny PRL, członek Mazowieckiej Rady Konsultacyjnej Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych,
 2. Andrzejewski Zbigniew – przewodniczący KPN Delegatura Siedlce, działacz niepodległościowy, EMP Mannheim – przewodniczący (Emigracja Młodej Polski),
 3. Barański Paweł – Szczecin, Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych w Szczecinie, internowany działacz niepodległościowy,

 

 

 

 

 

 • Bardon Bogusław – Opole, przewodniczący Komitetu Praworządności Społecznej, więzień polityczny PRL, represjonowany;
 • Bracka Tomasz Roman – Więcbork, prezes Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Więcborku, redaktor naczelny „Gazety więcborskiej”, działacz opozycji antykomunistycznej solidarności i FMW,
 • Bzdyl Krzysztof – prezes Związku Konfederatów Polski Niepodległej 1979-89, uczestnik ROPCiO, współzałożyciel KPN w 1979 roku, internowany, więzień polityczny PRL, członek Prezydium Zarządu Okręgu Małopolska, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej,
 • Choina Krzysztof – internowany, przewodniczący Lubelskiej Rady Konsultacyjnej,
 • Cybula-Borowińska Alina – Warszawa,                                          prezes Stowarzyszenia Kobiet Internowanych, Więzionych, Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Mazowsze,
 • Dudkiewicz Tadeusz – Radomsko, prezes Towarzystwa Patriotycznego „Radomsko”, internowany, represjonowany z powodów politycznych,
 • Gajkowski Adam – Australia, prezes Stowarzyszenia Nasza Polonia, więzień polityczny,
 • Jakóbowska Hanna    –    Warszawa,     przewodnicząca                        Stowarzyszenia                 Polskiej Partii Niepodległościowej Członków i Współpracowników,
 • Kałudziński Władysław – prezes Stowarzyszenia Represjonowanych „Pro Patria” w Olsztynie,
 • Kądziela Barbara- przewodnicząca Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 195689,
 • Klebach Krzysztof- Będzin, przewodniczący klubu gazety polskiej,
 • Klessa Edwin – Trzcianka, działacz antykomunistyczny, sekretarz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych Oddział w Pile,
 • Konkel Józef – Rzeszów, przewodniczący Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym woj. Podkarpackiego, członek Podkarpackiej Rady Konsultacyjnej,
 • Korona Daniel Alain – prezes Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956-89, działacz struktur podziemnych m.in. GWS, NZS na SGPiS, współpracownik działu zagranicznego NSZZ „Solidarność” Regionu Mazowsze,
 • Kraszewski Tomasz – Puławy, prezes Zarządu Puławskiego Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w stanie wojennym,
 • Krztoń Marian – Rzeszów, przewodniczący Podkarpackiej Rady Konsultacyjnej,
 • Miernik       Zygmunt       –                              prezes                  Stowarzyszenia  Weteranów                  NIEZŁOMNI,   działacz niepodległościowy, więzień politycz;ny PRL i III RP,
 • Nowakowski     Krzysztof                 –                          przewodniczący Klubu                      Więzionych                          Internowanych  i Represjonowanych w Białymstoku,
 • Perchel Paweł – prezes Stowarzyszenia „Wolni i Solidarni 1980-1989” w Starachowicach, działacz opozycji antykomunistycznej,
 • Pioterek Grzegorz – Kraków, prezes Stowarzyszenia „Bóg-Honor-Ojczyzna”, działacz podziemnej Solidarności,
 • Raczycki Jan – prezes Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w PRL „PRZYMIERZE” w Bydgoszczy,
 • Rakocz Anna – Częstochowa, przewodnicząca Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Represjonowanych w Stanie Wojennym, więzień polityczny PRL,
 • Sekuła Julian – prezes Zarządu Stowarzyszenia FMO i Ich Rodzin Represjonowanych w PRL „Godność”,
 • Stolarzewicz Antoni – Płaza, działacz opozycji antykomunistycznej,
 • Słomka Adam – prezes Konfederacji Polski Niepodległej, działacz niepodległościowy, więzień polityczny PRL,
 • Słowik Barbara – przewodnicząca Klubu Gazety Polskiej w Dąbrowie Górniczej,
 • Stopa Jerzy – prezes Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Świętokrzyskiego,
 • Szczygłowski Roman – Radomsko, Stowarzyszenie „Powiedzieć Prawdę”, internowany,
 • Waśniewski Tadeusz – prezes Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego Oddział VII Białystok, więzień polityczny PRL,