Zjazd represjonowanych działaczy opozycji

Komunikat ze spotkania represjonowanych:

Zgromadzeni w Warszawie w dniu 18 stycznia 2020 r. przybyli z różnych zakątków kraju represjonowani antykomunistyczni działacze zasłużeni dla niepodległości:

 1. oświadczamy, że próby zrównania naszych świadczeń emerytalnych i rentowych z emeryturami funkcjonariuszy państwa totalitarnego,  jakim był PRL, jest dla nas obelgą,
 2. stanowczo potwierdzamy, że przedstawione listopadzie 2019 r.
  w opublikowanym stanowisku wnioski do nowelizacji ustawy
  o działaczach opozycji antykomunistycznej i osobach represjonowanych
  z powodów politycznych
  kierowane pod adresem władz RP
  zdecydowanie popieramy domagając się ich pilnej i pełnej  realizacji;
 3. oświadczamy, że w przypadku nie podjęcia rozmów Ministra Rodziny
  Pracy i Polityki Społecznej do 15 lutego br. z naszą reprezentacją
  zmuszeni będziemy do podjęcia szerokiej akcji protestacyjnej.

W podpisie:

Andrzej Adamczyk                –           Siedlce

Bożena Adamczyk                 –           Siedlce

Bogdan Jan Krawczyk           –           Warszawa

Barbara Butler-Błasińska    –           Warszawa

Marek Chabrowski                 –            Gdańsk

Mirosław Chandrała              –             Łódź

Alina Cybula-Borowińska     –          Warszawa

Wojciech Dobrzyński             –           Warszawa

Andrzej Dombrowicz             –           Warszawa

Tadeusz Dudkiewicz              –           Radomsko

Mirosław Grabowski              –           Gdańsk

Józef Gurczyński                     –           Ostrowiec Świętokrzyski

Krystyna Jasiak                       –           Warszawa

Andrzej Jaworski                   –           Warszawa

Barbara Kądziela                   –           Warszawa

Stanisława Korolkiewicz   –           Białystok

Jerzy Kowalski                       –           Gdańsk

Edmund Lajdorf                    –           Warszawa

Marian Lasek                          –           Kielce

Mieczysław Liber                  –           Rzeszów

Elżbieta Markowicz              –           Rzeszów

Zygmunt Miernik                   –           Katowice

Anna Nowak                            –           Warszawa

Józef Nowak                            –           Białystok

Grażyna Olewińska              –           Siedlce

Janusz Olewiński                  –           Siedlce

Anna Pietras                           –           Częstochowa

Jan Raczycki                           –           Bydgoszcz

Zygmunt Rosiak                   –           Warszawa

Julian Sekuła                          –           Lublin

Zygmunt Sokólski               –           Warszawa

Krzysztof Szaciłowski        –           Białystok

Eugeniusz Szostek              –           Warszawa

Janusz Trybus                         –           Rzeszów

Krzysztof Witek                     –           Tarnowskie Góry

Barbara Wojciechowska   –           Bydgoszcz

Marianna Zdanowska         –           Siedlce

Maciej Zdanowski                 –           Siedlce

Opozycjoniści w spontaniczny powołali zespół roboczy do prowadzenia
dalszych prac w powyższym temacie.

Przywileje SB:

Nie tylko sądy przywracają emerytury SB: