Poparcie postulatów osób zasłużonych dla niepodległości

Zasłużeni dla Niepodległości od wielu lat bezskutecznie domagają się zapewnienia im godziwych warunków dożycia, co gwarantuje Konstytucja.

Nazywanie osób zasłużonych dla Niepodległości działaczami opozycji i osobami represjonowanymi jest sprzeczne z Konstytucją:

Zgodnie z Konstytucją – komentarzami do ustawy zasadniczej dot. artykułem 19 „weteranem jest osoba, która na wcześniejszym etapie swego życia aktywnie uczestniczyła w określonym procesie historycznym tj. w walce o niepodległość… Weterani, muszą to być uczestnicy walk, a więc działań łączących się z użyciem siły – choćby przez jedną ze stron – i niosących realne ryzyko utraty życia bądź zdrowia… O walkach można mówić tylko tam, gdzie wśród ich uczestników pojawiają się także ofiary… swoboda interpretacji historycznej odnosi się do pozostałych okresów historii Polski, musi ona być jednak dokonywana z uwzględnieniem wspomnianego kontekstu konstytucyjnego. Kontekst ten nakazuje wyjście poza daty II wojny światowej, bo walka o niepodległość i suwerenność Polski toczyła się także w latach późniejszych…

Nie ma żadnych podstaw, aby art. 19 odnosił się do uprawnień osób, które – choćby w najbardziej ofiarny sposób – walczyły o niepodległość innych państw czy narodów.

Adresatem obowiązków, jakie wynikają {z nakazu konstytucyjnego} jest Rzeczypospolita Polska, więc wszystkie organy władzy publicznej…”   (patrz: Komentarz V, rozdz. I „Rzeczpospolita” art. 19, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2007).

W dniu 24 stycznia br. prezes Stowarzyszenia Janusz Olewiński otrzymał zaproszenie, którego cytujemy poniżej:

„Szanowny Panie Prezesie,

 w imieniu Pana Ministra Jana Józefa Kasprzyka, Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, zapraszam Pana Prezesa na posiedzenie Rady do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych w dniu 11 lutego br. (wtorek) o godzinie 13.00. Posiedzenie z udziałem Pana Ministra odbędzie się  w gmachu Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa) w sali nr 3006 (III piętro)”.

Natomiast dnia 31 stycznia sekretarz ww. rady A. Anusz „w związku ze stanowiskiem, które reprezentuje Pan i całe środowisko” jak się wyraził telefonicznie, zaprosił J. Olewińskiego na spotkanie tejże rady. Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia przyjmując zaproszenie poinformował, że nie będzie sam, lecz z grupą osób., co zostało zaaprobowane. Dnia 6 stycznia J. Olewiński telefonicznie został powiadomiony przez głównego specjalistę Gabinetu Szefa Urzędu, że może przybyć tylko z jedną osobą z uwagi na „brak miejsca na sali”.

Poniżej listy poparcia działalności Stowarzyszenia:

1. organizacji pozarządowych:

Bartoszyce,  Poparcie POKiNSolidarność Mostostal,  Rada MałopolskaPomorska Izba…, MRKStowarzyszenie Represjonowanych Wrocław, Patriotyczne Siedlce, Młodzie z Wszechpolska, Nasz Świadomy Rozwoj NSZZ Solidarność Siedlce

KM Solidarność PEC i Krajowy Związek Ciepłowników

Pismo Kancelarii Rady Ministrów do Minister Rodziny i Pracy i Polityki Społecznej 

List otwarty, apel 22.02.2017

2. najwyższych władz RP:

Marszałek Kuchciński 5.03.2019, Premier, w-ce Premier, Prezes PIS, Starosta, Prezydent RP Andrzej Duda, Beata Szydło

Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych – wystąpienie  w dniu 2 czerwca 2018 r. w Siedlcach na uroczystościach jubileuszu 20-lecia Stowarzyszenia:

„Wielce Szanowne Panie, Szanowni Panowie. To ogromny zaszczyt móc być razem z Państwem i świętować 20-tą rocznicę powstania stowarzyszenia internowanych i represjonowanych. Dziś 2 czerwca ks. Prałat w swej homilii wspomniał o pierwszej pielgrzymce Ojca Świętego Jana Pawła II, która rozpoczęła się właśnie 2 czerwca 1979 r. Tej pielgrzymce, podczas której padły na placu ówczesnym Placu Zwycięstwa, dziś Plac Marsz. Piłsudskiego, te wielkie słowa: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”. Te słowa były iskrą. Ale te słowa, choć miały charakter modlitwy i wołanie do Pana Boga nigdy nie ziściłyby się i nie zmaterializowały, gdyby nie rycerze słusznej sprawy, gdyby nie ludzie „Solidarności”, gdyby nie Państwo {uczestnicy jubileuszu}. Bo dzięki Ojcu Św. Janowi Pawłowi II powstała „S”. Ale ona nic by nie zdziałała, gdyby nie jej zastępy członków, gdyby nie Panie i Panowie, którzy ryzykowaliście swoje zdrowie, swoje życie, aby Ojczyzna była wolna. W gronie członków ogólnopolskiego stowarzyszenia internowanych i represjonowanych mówić o ofierze i o tym, że można za Ojczyznę poświęcić wszystko. Kiedy słowa te padają z moich ust, jako przedstawiciela młodszego pokolenia jest bardzo niezręcznie, bo to Państwo jedyni macie moralne prawo mówić, co to znaczy poświęcić swoje zdrowie dla Ojczyzny. Ale jesteście dla mojego pokolenia i młodszych pokoleń niedoścignionym wzorem służby, służby bezinteresownej, służby ofiarnej … Jestem głęboko przekonany, że … kiedy w noc stanu wojennego trafiliście do więzień i obozów internowania … walczyliście o wolną Polskę nie orężnie, ale w tym wielkim ruchu „Solidarności”. Ale kiedy trzeba było, to za tę wolną Polskę poszliście do więzień i obozów internowania… Zwyciężyliście, bo mieliście wiarę w Polskę i sens tego, co czyniliście dla niej. Dzięki temu jesteśmy dziś wolni. Dzięki temu Ojczyzna jest wolna i Ojczyzna Wam nigdy nie zapomni … Dziękujemy za to. Drodzy Państwo, Stowarzyszenie, którego rocznicę 20-tą obchodzimy dzisiaj jest doskonałym przykładem, jak troszczyć się i jak realizować w okresie pokoju słowa o solidarności międzyludzkiej. Dzięki temu Stowarzyszeniu, które jest wzorem dla innych powstających w Polsce, dzięki tak ogromnemu zaangażowaniu Pana Prezesa Janusza Olewińskiego członkowie tego Stowarzyszenia i ci, którzy pozostają w orbicie jego wpływów wiedzą, że nie są sami, że mogą liczyć na wsparcie i pomoc. A z kolei dla nas, którzy w wyniku wyborów sprawujemy teraz władzę w Rzeczypospolitej, takie stowarzyszenia jak to, są bardzo potrzebne po to, aby wskazywać kierunek działania, aby wsłuchiwać się w głos środowiska, w jego potrzeby. Nie do przecenienia jest rola, jaką w ub. roku pełniło Stowarzyszenie i osobiście Pan Prezes, Pan Przewodniczący, kiedy trwała nowelizacja ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej i osobach represjonowanych z powodów politycznych. Długo rozmawialiśmy, wsłuchiwaliśmy się w głosy na komisjach sejmowych. I dzięki temu ustawa nabrała kształt, który nie jest jeszcze doskonały… Ale wiele jeszcze przed nami. Ten postulat, który wielokrotnie zgłaszany jest przez Pana Prezesa {J. Olewińskiego} choćby w mediach, wywiadach, choćby ostatnio w ubiegłym tygodniu (Nasz Dziennik z dnia 1 czerwca 2018r.}, ten postulat, aby ci, którzy walczyli o wolną Polskę mieli lepszy byt niż ci, którzy ich gnębili … Wierzę głęboko, że tak się stanie. I mogę też zadeklarować, że jako Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych będziemy te działania i te postulaty wspierać tak, jak czyniliśmy to w roku ubiegłym. Dziękujemy w ten sposób symboliczny nieco, ale jednak za to, że podjęli Państwo trud, walkę i że poszliście też za Ojczyznę do więzień i obozów internowania. Mam nadzieję, że kolejne lata pracy Stowarzyszenia, kolejne lata Państwa aktywności spowodują, że nikt z działaczy opozycji antykomunistycznej nie będzie mógł powiedzieć, że Polska o nim nie pamięta. I będziemy to czynić wspólnie: Stowarzyszenie, Państwo, my – Urząd, Rząd Rzeczypospolitej. Przywrócić musimy właściwe znaczenie słowa „bohater narodowy”. Bohaterami narodowymi jesteście Wy i Wam należy się pomoc Rzeczypospolitej do końca Waszych dni”.

3.  podziękowania działaczy opozycji antykomunistycznej:

„PANIE JANUSZU pięknie dziękuję za wszystkie informacje, które mi Pan przysyła-narodowcy czekali 70 lat że coś skapnie dla nich z pańskiego stołu – oczywiście było by wspaniale, żebyśmy doczekali spełnienia tych słusznych postulatów wysuwanych pod adresem władzy przez powyższe organizacje nas reprezentujące –życzę Panu i wszystkim walecznym zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia”.

„Szanowny  Panie Januszu, jesteś dla nas aktualnie… organem właściwym w naszych sprawach, reprezentując nasze ciche, coraz bardziej niesłyszalne marzenia, życzenia oczekiwane od  ix  lat. Janusz to tak służbowo tylko brzmi, ale Biuletyn jest  napisany, jako czysta prawda o którą walczyć  cały czas musimy. Po przeczytaniu biuletynu – jedna sprawa wynikła to szybka organizacja spotkania /ń/  na zasadzie  tych spotkań z  Częstochowy. One jednoczą „”ładują akumulatory””. Janusz powołanie Rad Konsultacyjnych  przy Wojewodzie i UdsKiOR  w Warszawie – spowodowały rozbicie w Naszych Szeregach Pierwszej „Solidarności”. [Stowarzyszenie Regionu Świętokrzyskiego nie istnieje Jerzy Stopa – przez 7 lat obijał boki, a teraz jest w Radzie przy UdsKiOR  w Warszawie. Chłop od początku naszej znajomości myślał tylko o nowych stołkach /pisałem do ciebie o tym jego przypadku/] Mało jest nas w internecie, Janusz musimy uruchomić „N O W Ą  ANKĘ” tylko nie z Częstochowy-konsolidacja, wymiana myśli, propozycje.  Pierwsza „Solidarność” w Ostrowcu jest  w wieku  ·65  +  94 lat. Janusz, to jest nasza reakcja na super Biuletyn. Pozdrawiam, kłania się Józek  z Ostrowca”.

„Dziękuję bardzo za przesłany biuletyn i wszelki wysiłek jaki wkładacie dla polepszenia naszego” opłakanego” losu, wszystkim Członkom Zarządu Stowarzyszenia, Panu Przewodniczącemu Januszowi Olewińskiemu. Życzę Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia, Zdrowia, Cierpliwości, sukcesów w Nowym 2020r. Anna z Krakowa. Wysłane z i Pada”.

„ zróbmy protest ! pozdrawiam, A.”

„Szanowny Panie Przewodniczący. Dziękuję w imieniu ZKPN 1979-89 za przygotowanie „Wniosków i poprawek do projektu ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych”. Zgadzamy się z tym opracowaniem w całości.  Prosiłbym o dopisanie przy moim nazwisku numeru mojej legitymacji. Prawie wszyscy członkowie ZKPN mają te legitymacji. Będę starał się przesyłać ich nazwiska i numery legitymacji do dopisania pod tymi „Wnioskami” o ile to jest możliwe. Z poważaniem K. B.”

„Chcę Tobie z całego serca pogratulować. Tak trzymaj. Dzięki Tobie sporo zyskałem, dzięki za wszystko, Sławomir”.

„Serdeczne dzięki za ten 51 biuletyn. Pozdrawiam serdecznie. Olek C.”

„Cześć, zapoznałem się z Waszą stroną dokładniej. Rzeczywiście włożyliście dużo pracy i macie osiągnięcia. Przekażę Tadeuszowi z Elbląga. Na razie mam rentę. Pozdrawiam, Stanisław”.

„Dziękuję bardzo. Prężnie działacie. Halina”.

„Dziękuję bardzo za tak dobry artykuł. Emilian.”

„Witaj! Serdecznie dziękuję! Sławek”.

„Serdeczne podziękowania kieruję do Pana Janusza Olewińskiego, szefa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Internowanych i Represjonowanych, wspaniałego prawego człowieka, który cały swój czas i energię poświęca nam, dla naszego dobra i naszej ukochanej Ojczyzny. Krzysiek W.”

„Dziękuję za przesłany mi biuletyn. Serdecznie pozdrawiam. Krystyna.”

„Bardzo dziękuję. Szanowny p. Januszu podpisuję pod wszystkim, co Pan czyni. Bóg zapłać za Pana. Z uszanowaniem. Janusz S., Canada”.

„Dziękuję i przesyłam dalej. Pozdrawiam Tadeusz z Koszalina”.

„Z ciekawością przejrzeliśmy całą treść nadesłanego Biuletynu. Podoba nam się. Pozdrawiamy, Maryna i Józef”.

„Jesteśmy rozgoryczeni, że tak mało uwagi poświęca się nam. Jeżeli w dalszym ciągu nasze wnioski będą ignorowane to chyba będziemy zmuszeni podjąć akcję protestacyjną. Serdecznie pozdrawiam, Ryszard z radomskiego”.

„Janusz. Dziękuję za informacje,  za to że trzymasz rękę na tzw. Pulsie. Pozdrawiam serdecznie, jj”.

„Szczęść Boże, dzień dobry! Panie Januszu drogi, chcę wyrazić Panu głęboki szacunek i szczere podziękowanie za inicjatywę OSIiR wniesienia do ustaw: o emeryturach i rentach Z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, niezwykle ważnych wniosków dające nadzieję na przywrócenie poczucia elementarnej sprawiedliwości. O inicjatywie czytałem na fb… Dziękuję. Pozdrawiam Pana, Piotr Ł”.

„Popieram i doceniam pańskie działania na rzecz takich osób jak ja. Serdecznie dziękuję, pozdrawiam i życzę dużo zdrowia oraz satysfakcji i wdzięczności z prowadzonej działalności na rzecz działaczy opozycji antykomunistycznej. Z poważaniem Krystyna C”.

„Dzień dobry. Bardzo Panu dziękuję za pomoc. Pozdrawiam, Paulina K”.

„Witam, Bardzo dziękuję za korespondencję i za całą Pańską ciężką pracę. Serdecznie pozdrawiam, Marek z Gdyni”.

„Cieszę się, że Stowarzyszenie dzięki Panu jest tak aktywne. Są to piękne inicjatywy, które integrują nasze środowisko. Chętnie bym się zaangażował, ale na dziś nie mogę, sam jestem chory i mam pod opieką chorą matkę / 93 lat/ . Serdecznie pozdrawiam. Krzysztof Ł”.

„Janusz. Dziękuję za informacje,  za to że trzymasz rękę na tzw. Pulsie. Pozdrawiam serdecznie jjb”.

„Witam. Gratuluje wspanialej działalności. Pozdrawiam z USA- St. F”.

„Gratuluję, dobre opracowanie. Emilian R. z Niemiec”.

„Brawo Janusz popieramy jesteśmy z Tobą -Chełmskie koło represjonowanych, JE.”

„Szczęść Boże i dzień dobry Panie Januszu! Oglądałem, oglądałem Panoramę… . Dzięki, za wyprzedzające info. Ciepło pozdrawiam, Piotr z Torunia”.

„Witaj, I tak trzymaj i my trzymajmy… DA”.

Przepraszamy że z opóźnieniem, serdecznie dziękujemy Ci za mocne i odważne wystąpienie. Józef Lipka-Chudzik i Józef Borkowski

„DZIĘKUJĘ WAM BARDZO I ŻYCZĘ POWODZENIA. HANNA G.”

Zobacz też na Facebooku „Sytuacja represjonowanych w 2001 roku”