Komunikat

KOMUNIKAT GRUPY NIEKONCESJONOWANYCH DZIAŁACZY OPOZYCJI ANTYKOMUNISTYCZNEJ I REPRESJONOWANYCH LAT 70-80-tych XX WIEKU
W styczniu 2020 r. na spotkaniu w Warszawie w imieniu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych, które było organizatorem spotkania przedstawione zostały wnioski do noweli ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej…
Nasze kolejne kroki to:
1. uruchomienie strony internetowej i publikacja informacji także na
facebooku,
2. spotkanie w Urzędzie Kombatantów,
3. pikieta w Warszawie,
4. apel do Premiera,
5. list otwarty do Prezydenta,
6. informacje do mediów, parlamentarzystów, władz.
Nałożoną na nas – przez wpływowe osoby – medialną zmowę milczenia przerwał Nasz Dziennik. Różnorodne nasze działania doprowadziły do dwukrotnego spotkania w kancelarii Premiera 4 i 30 czerwca br. Stronie rządowej przedstawiona została sytuacja osób represjonowanych i wieloletnie nasze starania w celu poprawy bytu osób represjonowanych zasłużonych dla niepodległości. Przekazana została również informacja o projekcie Urzędu Kombatantów zrównania nas z UB/SB-ekami.  Przedłożyliśmy 14 poprawek do ustawy. Partnera rozmów poinformowaliśmy, że oczekujemy, iż znowelizowana ustawa wejdzie w życie na 40-rocznicę podpisania Porozumień Gdańskich z podpisem Prezydenta obecnej kadencji. Z naszej strony podkreślone zostało również,
że najważniejszym dla nas postulatem jest punkt 1 {Osobom uprawnionym, po osiągnięciu wieku emerytalnego przyznaje się miesięczną emeryturę w wysokości równej średniej płacy krajowej brutto. Kwota ta ulega aktualizacji przy każdorazowej zmianie wysokości średniej płacy krajowej brutto. Dotyczy osób pobierających emerytury z ZUS lub KRUS. Świadczenia wolne są od zajęcia komorniczego i windykacji (dot. do 9 tys. osób, która to liczba będzie malała)} …i to ten pierwszy punkt powinien zostać zatwierdzony w ramach najbliższej debaty sejmowej w dn. 22-24 lipca 2020 r – w procedurze uproszczonej – do realizacji przed 40-tą rocznicą Porozumień Sierpniowych.
Podczas tych dwóch spotkań zapewniano nas o dobrej woli i kolejnych spotkaniach, aby znowelizowana ustawa mogła wejść w życie w rocznicę powstania „Solidarności”.
W otrzymanym sms-ie w dniu 16 lipca 2020 r. o godz. 15.30 (po wyborach prezydenckich!) minister K. Kubów (szef gabinetu politycznego Premiera) napisał, „żeby moc powaznie Panstwa potraktowac musi być gotowy projekt taki o którym będę upoważniony rozmawiać a nie jakies propozycje ktore nie sa zatwierdzone”.
Z powyższego SMS-a jednoznacznie wynika, iż w Kancelarii Premiera M.Morawieckiego, Biuro Legislacyjne nie przygotowało zmiany w ustawie dotyczącej naszego postulatu nr.1 i takowej nie ma w porządku Obrad Sejmu w dniach 22-24 lipca 2020 r.
Zatem, zostaliśmy oszukani przez tych, którzy zapewniają o swojej wiarygodności. Rozmowy nasze były pozorowane i miały na celi wyłącznie zneutralizowanie nas przez wyborami 12.07.2020, abyśmy nie podejmowali żadnych akcji protestacyjnych.
Zapewniamy jednakże, że tak jak w ramach pikiety przez Pałacem Prezydenckim w dniu 5.03.2020 popieraliśmy Pana Prezydenta Andrzeja Dudę jednoznacznie brzmiącym banerem, tak i tym razem jednoznacznie staliśmy za prezydenturą Andrzeja Dudy, masowo namawiając na oddanie głosu na jego osobę.
Przystępując do rozmów, z naszej strony było całkowite zaufanie do strony rządowej, że wreszcie z 31-lenim opóźnieniem pochyli się na sprawą zadośćuczynienia grupie działaczy antykomunistycznych, którzy w stosownych czasach „zachowali się jak trzeba”, pokonując strach i ryzyko wobec uzbrojonych i bezwzględnych zdrajców-oprawców, poświęcając rodziny, pracę zawodową, kariery, czas i pieniądze, cierpiąc więzienie, internowanie, wypędzenie z kraju.
Niestety spotkało nas niezwykle bolesne rozczarowanie z powodu cynizmu przedstawicieli dzisiejszej władzy, zdawać by się mogło, że naszej, ale czas dowiódł, że strona rządowa „nie zachowała się jak trzeba” a ci –umocowani przez Premiera Mateusz Morawieckiego – przedstawiciele, nie są zainteresowani naszym losem i nie spełnią pokładanej w nich nadziej na zadośćuczynienie w 40-tą rocznicę Porozumień Gdańskich coraz mniej licznej grupie działaczy antykomunistycznych.
Cześć i chwała niekoncesjonowanym działaczom antykomunistycznym, a hańba kłamcom!
Stronę rządowa reprezentowali: szef gabinetu politycznego Premiera min. Krzysztof Kubów, Stanisław Szwed w-ce minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, doradca Premiera Małgorzata Zwiercan. W spotkaniu uczestniczył poseł PiS prof. Jacek Kurzępa.
W podpisie:
Andrzej Dombrowicz, Wojciech Dobrzyński, Jerzy Kowalski, Janusz Olewiński, Eugeniusz Szostak.