Stanowisko represjonowanych

Stanowisko represjonowanych wobec niedostatecznej aktywności władz RP na ich rzecz wyrażone podczas spotkania w Serpelicach nad Bugiem w dniu 13 czerwca 2021 r.

Stanowisko