Petycje OSIiR

Petycja dotycząca zmiany ustawy o grobach weteranów: petycja o grobach

 Petycja  ws. podatku i składek ubezpieczeniowych

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=PETYCJA&NrPetycji=BKSP-144-IX-340/21

W dniu 23 sierpnia 2021 r.  po 6.miesiącach zamiast po trzech, z sejmowej Komisji petycji otrzymaliśmy informację że: „Komisja, po zapoznaniu się z opinią Biura Analiz Sejmowych i po dyskusji (6-miesięcznej) postanowiła wystąpić do Prezesa Rady Ministrów  o przedstawienie stanowiska wobec podniesionego postulatu oraz ocenę możliwości zmiany obowiązujących uregulowań w postulowanym w petycji zakresie”.