Nowela ustawy

Na podstawie znowelizowanej ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej i osobach represjonowanych z powodów politycznych istnieje możliwość ponownego ustalenia nowego  – być może wyższego – wymiaru emerytury za potwierdzone okresy działalności antykomunistycznej lub/i okresy represji z powodów politycznych (pobyt w więzieniu, internowanie, pozbawienie pracy czy prawa do wykonywania zawodu).

Uprawnienia dla celów emerytalno-rentowych o nielegalnej działalności opozycyjnej

  • Wniosek o potwierdzenie okresu pozbawienia możliwości wykonywania swojego zawodu przed dniem 31 lipca 1990 r. na skutek represji politycznych za działania na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania politycznych praw człowieka w Polsce (obowiązuje od 30 maja 2021 roku) – DOCPDF
  • Wniosek o potwierdzenie okresu pozbawienia możliwości wykonywania swojego zawodu przed dniem 31 lipca 1990 r. na skutek represji politycznych za działania na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania politycznych praw człowieka w Polsce dla osób mieszkających poza granicami UE(obowiązuje od 30 maja 2021 roku) – DOC / PDF
  • Wniosek o wydanie decyzji o potwierdzeniu świadczenia pracy na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 roku (art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy o emeryturach i rentach z FUS) – DOCPDF
  • Wniosek o wydanie decyzji o potwierdzeniu świadczenia pracy na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 roku (art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy o emeryturach i rentach z FUS) dla osób mieszkających poza granicami UE– DOC / PDF
  • Wniosek o wydanie decyzji potwierdzającej niewykonywanie pracy z przyczyn politycznych przed dniem 31 lipca 1990 roku (art. 6 ust. 2 pkt 6 „a” ustawy o emeryturach i rentach z FUS) – DOCPDF
  • Wniosek o wydanie decyzji potwierdzającej niewykonywanie pracy z przyczyn politycznych przed dniem 31 lipca 1990 roku (art. 6 ust. 2 pkt 6 „a” ustawy o emeryturach i rentach z FUS) dla osób mieszkających poza granicami UE– DOC / PDF

Link do wniosków https://www.kombatanci.gov.pl/pl/uprawnienia/formularze.html

Wniosek składa się do Urzędu Kombatantów, a po jego otrzymaniu do ZUS po wypełnieniu druków: EKP i ERPO. Jeśli po wyliczeniach wyniknie, iż kwota winna być wyższa, wówczas otrzymamy podwyższoną emeryturę. Jeżeli nie, to kwota pozostanie na poziomie 2501,76 zł (brutto).