Hojni dla obcych

Hojność dla obcych.

Departament Stanu USA w RAPORCIE JUST ACT – POLSKA

(dot. wypłaty przez Polskę świadczeń dla Żydów):

https://pl.usembassy.gov/pl/raport_just_act_polska/

„…Polska przeznacza fundusze publiczne na rzecz ocalałych z Holokaustu.

W 2014 r. Polska przyjęła ustawę, na mocy której osoby ocalałe z Holokaustu pochodzące z Polski, bez względu na obecne miejsce zamieszkania, otrzymują comiesięczne świadczenie w wysokości równej świadczeniom otrzymywanym przez emerytów w Polsce. Ustawa z 1991 r. o kombatantach i ofiarach represji wojennych i okresu powojennego umożliwia wypłatę świadczeń uprawnionym kombatantom II wojny światowej oraz ofiarom represji. Na podstawie tej ustawy osoby ocalałe, które były więzione w gettach, obozach koncentracyjnych, obozach pracy i obozach śmierci uzyskały prawo do świadczeń finansowych, w szczególności świadczeń emerytalnych i rent inwalidzkich. Według danych otrzymanych w połowie 2019 r. z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, od momentu wejścia w życie ustawy rząd wypłacił 28,4 mld złotych (7,5 mld USD) w formie rent i emerytur {rocznie 5,7 mld zł}. Świadczenia te przysługują również uprawnionym ocalałym, którzy byli polskimi obywatelami w czasie Holokaustu, a później wyemigrowali…”.

Świadczenia wypłacane są także współmałżonkom i ich dzieciom urodzonym po wojnie…

Dla zasłużonych dla niepodległości ojczyzny działaczy represjonowanych – polskich patriotów, którym Polska zawdzięcza wolność pieniędzy nie ma, a wystarczyłoby nie więcej niż 10% z sumy wypłacanej Żydom.