Weterani na wakacjach

Gródek Dwór nad Bugiem: cerkiew unicka z XVII w., obecnie rzymsko-katolicki kościół parafialny. Obok kościoła XII-wieczne grodzisko z zachowanym częściowo zarysem wałów obronnych i ośrodek wypoczynkowy na wysokim brzegu Bugu, w którym na przełomie miesiąca sierpnia  i września 2020 r. przebywała grupa niekoncesjonowanych działaczy opozycji niepodległościowej. Pobyt weteranów był możliwy dzięki partnerstwu Fundacji PZU.

1

W dniu 1 września 2020 r. Janusz Olewiński przewodniczący Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych
w miejscowej parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa podczas uroczystej Mszy św. złożył „Akt zawierzenia” osób zasłużonych dla niepodległości Najświętszym Sercom Pana Jezusa i Niepokalanej Maryi Dziewicy AKT ZAWIERZENIA - 1.09.2020

W wygłoszonej homilii ks. Proboszcz podkreślił ogromną rolę osób, dzięki którym Polska może cieszyć się wolnością i zachęcał do modlitwy w intencji zarówno żyjących jak i tych, którzy oddali swoje życie za ojczyznę.

Kopia „Aktu zawierzenia” została przekazana ks. Proboszczowi miejscowej parafii na pamiątkę tego wydarzenia.2  3  4  5  6 7 8 9  10 11 12 13 14  16 17 18

Po uroczystości zawierzenia wszyscy udali się na wspólny posiłek

19  20 W czasie pobytu na Podlasiu zasłużeni dla niepodległości złożyli hołd żołnierzom AK przy pomniku w Sokołowie Podlaskim, którego początki osadnictwa sięgają VI w. n.e. Położony na szlaku wielkim litewskim gródek otrzymał prawa miejskie w 1424 roku, z rąk Wielkiego Księcia Litewskiego Witolda. Ostatnim właścicielem Sokołowa z rodu Radziwiłłów był książę Bogusław Radziwiłł.

Weterani oddali też cześć straconemu przez zaborców ks. Stanisławowi Brzósce jednemu z przywódców Powstania Styczniowego. Został on aresztowany wraz z adiutantem, Franciszkiem Wilczyńskim we wsi Sypytki
i skazany przez władze carskie na śmierć przez powieszenie. Wyrok wykonano na rynku w Sokołowie 23 maja 1865. W 1925 roku na miejscu stracenia wzniesiono granitowy pomnik. W 1985 r. władze PRL wmurowały płytę pamiątkową, a w kolejną rocznicę stracenia Księdza 23 maja 1986 r. składających kwiaty i modlących się wyłapano skazując na b. wysokie grzywny za to, że „swoją religijność okazują publicznie, a jest to największe zagrożenie społeczne, więc trzeba karać najwyższymi karami”. Wśród skazanych było dwóch kapłanów w tym ks. Stanisław Falkowski proboszcz parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Niecieczy również zasłużony dla niepodległości ojczyzny.21

Wypoczywający działacze opozycji niepodległościowej złożyli również cześć żołnierzom Polskiego Państwa Podziemnego oraz Armii Krajowej. Na tym terenie istniały liczne oddziały leśne, podobnie jak na całym obszarze Podlasia i Polesia.23  24

Odwiedzając pobliski Drohiczyn weterani oddali cześć żołnierzom Polskiego Państwa Podziemnego historycznej stolicy Podlasia. W XI w. gród na pograniczu rusko-polskim z ważną komorą celną nad Bugiem, którym spławiano towary z Rusi Kijowskiej. W XII wieku stolica księstwa drohiczyńskiego w kręgu wpływów Kazimierza Sprawiedliwego. W 1253 r. w mieście odbyła się koronacja jedynego króla w dziejach Rusi – Daniela Romanowicza – prawnuka Krzywoustego. Przejściowo należał do Mazowsza. W końcu XIII w. opanowany przez Litwę. Następnie przechodził z rąk do rąk. W XV wieku od książąt mazowieckich gród kupili Jagiellonowie. Prawa miejskie otrzymał Drohiczyn w 1498 z rąk Aleksandra Jagiellończyka, w związku z czym na rynku miejskim miały się pojawić jatki, postrzygalnia sukna, łaźnia, topnia wosku, budynek wagi i ratusz. Od 1520 stolica województwa podlaskiego, Drohiczyn pozostał nią aż do okresu rozbiorów. W 1569 został włączony do Korony. XVI wiek to okres największego rozkwitu miasta.22

Weterani wyrażają swoją wdzięczność Fundacji PZU, że mogli wspólnie spotkać się i wypoczywać ramach partnerstwa z Fundacją PZU i realizacji dotowanego Projektu dzięki sfinansowaniu zadania ze środków Fundacji. logo Fundacji PZU

Podziękowania należą się Panu Andrzejowi Brochockiemu właścicielowi ośrodka „Gródek Dwór” za życzliwość, ciepłe przyjęcie i smaczne posiłki logo Gródek Dwór