Represjonowani u Prezydenta

Po długotrwałych i żmudnych staraniach z naszej strony dotyczących poprawy bytu osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, na wniosek Rządu parlament uchwalił nowelizację ustawy na mocy, której zrównano nas z SB.

Po „podwyżce” nasze emerytury i renty inwalidzkie będą wynosiły ok. 2 050 zł.

Ponieważ zrównanie ofiar z katami jest dla nas poniżające, w dniu 25 sierpnia 2020 r. spotkaliśmy się z przedstawicielami Kancelarii Prezydenta RP. Wyraziliśmy swoje niezadowolenie z dotychczasowego traktowania osób zasłużonych dla niepodległości przez instytucje powołane do współpracy z naszym środowiskiem.

Na spotkaniu obszernie przedstawiliśmy sytuacje, w jakich żyją ww. osoby przekazując obszerną dokumentację w tej sprawie. Przedłożyliśmy swoje oczekiwania informując, iż jesteśmy otwarci na nowe satysfakcjonujące nas rozwiązania. W dyskusji zgodnie wyrażono pogląd, iż mogłaby być nowa ustawa godnie honorująca osoby represjonowane godziwym specjalnym dodatkiem.

Zapewniono nas, że w ciągu miesiąca otrzymamy odpowiedź.