Nowela ustawy

W związku z projektem ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (druk sejmowy nr. 578) do członków Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny dnia 5 grudnia 2020 r. Stowarzyszenie skierowało wniosek o uwzględnienie w projekcie ustawy wniosków, które po wprowadzeniu w życie przyczynią się do urealnienia emerytur osób represjonowanych z powodów politycznych: wniosek