Kombatanci do weryfikacji

Załączmy artykuł Naszego Dziennika z dnia 23 marca 2021 r. dotyczący weryfikacji kombatantów. Zwracamy uwagę na wypowiedź rzecznika Urzędu ds. Kombatantów, który twierdzi, że takie sprawdzeniu kombatanci byli poddani przez komisję weryfikacyjną. A kto weryfikował ową komisję?

Może jednak należałoby przecedzić za pośrednictwem IPN te ok. 240 tys. „kombatantów”. Nasz Dziennik 23.03.2021

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=PETYCJA&NrPetycji=BKSP-144-IX-334/21

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=PETYCJA&NrPetycji=BKSP-144-IX-341/21

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=PETYCJA&NrPetycji=BKSP-144-IX-342/21

Patrz też wpis „Agentura wśród kombatantów” z dnia 8 lutego 2021 r.